Zatwierdzeni Podwykonawcy

Serwis GDDKiA – Serwis dla podwykonawców

- PRI Inżbud Sp.J. Jerzy Harneda, Andrzej Klaga: wykonanie ścianki szczelnej traconej i technologicznej, zatwierdzono.

- Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych "Eljot" Jacek Luterek: wykonanie odwodnienia drogowego, przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 9/6 obręb 19 Kołobrzeg zatwierdzono.

- Muehlhan Polska Sp. z o.o.: zakup materiału, wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu M1 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, zatwierdzono.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EL-COMFORT" Kamil Szurgut sp. j.: wykonanie oświetlenia drogowego i przebudowa linii elektroenergetycznej, zatwierdzono.

- TP Teltech Sp. z o.o. : wykonanie telekomunikacyjnych kanałów technologicznych i sieci teletechnicznych i światłowodowych, zatwierdzono.

- Bartosz Berliński "BER-TEL": wykonanie telekomunikacyjnych kanałów technologicznych i sieci teletechnicznych i światłowodowych, zatwierdzono.

- OL-TRANS Sp. z o.o.: wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, zatwierdzono.

- "RAD-CHUD" Roboty ziemne Radosław Chudy: rozbiórka obiektów kubaturowych, wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych, dostawa gruzu; przebudowa urządzeń melioracyjnych, zatwierdzony.

- ENTRIM Sp. z o.o.: roboty ziemne - wykopy oraz wymiana gruntu, zatwierdzony.

- Zygmunt Oelrich Przedsiębiorstwo Budowlane: roboty ziemne, zatwierdzony.

- Menard Polska Sp. z o.o.: wzmocnienie podłoża gruntowego, zatwierdzony. - CONWAY STF Sp. z o.o. Sp.k.: produkcja i wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych, zatwierdzony.

- COLAS POLSKA Sp. z o.o.: rozbiórka elementów dróg i wykonanie przewązek, zatwierdzony.

- RAD-CHUD Radosław Chudy Roboty Ziemne: wykopy pod platformy do wzmocnienia podłoża, zatwierdzony.

- OSARI Sp. z o.o. Sp.k.: montaż zbrojenia dla płyty pomostu M-1, zatwierdzony.

- Menard Polska Sp. z o.o.: wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp drogowy drogi ekspresowej S6 i drogi serwisowe oraz roboty branżowe, zatwierdzony.

- Durabet Sp. z o.o.: dostawa mieszanek betonowych, zatwierdzony.

- SAG ELBUD Gdańsk S.A.: przebudowa sieci elektroenergetycznej WN-110/kV oraz przebudowa urządzeń elektrycznych, zatwierdzony.

- GASCONTROL Sp. z o.o.: wykonanie sieci gazowej wysokiego ciśnienia, umowę przedłożono 01.06.2017r.

- Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo-Usługowa "Krzyś": przebudowa sieci wodociągowej i sanitarnej, zatwierdzony.

- PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński s.c.: Przebudowa linii telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej, umowę przedłożono 01.06.2017r.

- Usługi Mostowe Sp. z o.o. Sp. K.: Roboty montażowo - budowlane dla obiektów mostowych WD-80, MS-84A, WD-85, MS-85A, WD-86, umowę przedłożono 29.05.2017r.

- Entrim Sp. z o.o.: roboty ziemne - wykopy oraz wymiana gruntu, zatwierdzony.

- Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "OELRICH" Zygmunt Oelrich: roboty ziemne, plac składowy utwardzony płytami MON, zatwierdzony.

- Dawid Litkowski, kompleksowe wykonanie robót brukarskich, zgłoszono 30.03.2017r.

- IRBUD s.c.: kompleksowe wykonanie robót drogowych, zgłoszono 30.03.2017r.

- EXALO DRILLING S.A.: roboty ziemne, zgłoszono 31.03.2017r.

- Energobud Sp. z o.o.: Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, zasilania obiektów i zasilania w energię elektryczną mostu M-78, umowę przedłożono 30.05.2017r.

- Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo - Usługowa "Krzyś":Przebudowa sieci wodociągowej i sanitarnej, zgłoszony 11.05.2017r.

- Menard Polska Sp. z o.o.: wzmocnienie podłoża gruntowego, zatwierdzony.

- Conway STF Sp. z o.o.: produkcja i wbicie pali prefabrykowanych żelbetowych, zatwierdzony.

- COLAS Polska Sp. z o.o.: rozbiórka elementów dróg i wykonanie przewózek, zatwierdzony.

- OSARI Sp. zo.o. Sp. k.: montaż zbrojenia dla płyty pomostu M-1, zatwierdzony.

- Incopal Sp. z o.o.: wykonanie izolacji płyty ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej, umowę przedłożono 24.03.2017r.

- SAG ELBUD Gdańsk S.A. : przebudowa sieci elektroenergetycznej WN - 110/kV oraz przebudowa urządzeń elektrycznych, zatwierdzony.

- OSARI Sp. zo.o. Sp. k.: montaż zbrojenia na obiektach mostowych, zgłoszono 18.05.2017r.

- PRI Inżbud Sp.J. Jerzy Harneda, Andrzej Klaga:wykonanie ścianki szczelnej traconej i technologicznej oraz wbicie rur w korycie rzeki Parsęty jako podpór tymczasowych, zgłoszono 19.05.2017r.

- STANLED I Sp. z o.o. : wykonanie układów torowych trakcji elektrycznej kolejowej i linii nietrakcyjnych, objazdu tymczasowego dla obiektu mostowego WK-81, umowa przedłożona 30.05.2017r.

- Energobud Sp. z o.o.: wykonanie dodatkowych kolizji związanych z przebudową urządzeń elektroenergetycznych, przebudowy i budowy oświetlenia drogowego, zasilania obiektów i zasilania w energię elektryczną mostu M-78, zgłoszono 30.05.2017r.

- SAG ELBUD Gdańsk S.A.: Przebudowa sieci elektroenergetycznej WN - 110/kV oraz przebudowa urządzeń elektrycznych - dodatkowe kolizje, zgłoszono 31.05.2017r.

- PHU TELKOP Marcin Lutyński, Mieczysław Lutyński s.c.: Przebudowa lini telekomunikacyjnej i budowa kanalizacji teletechnicznej - dodatkowe kolizje, umowę przedłożono 01.06.2017r.

- Entrim Sp. z o.o. :Kompleksowe wykonanie mostowych robót ziemnych, umowę przedłożono 30.06.2017r.

-Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Arlex Sp. z o.o.: wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia, umowę przedłożono 06.07.2017r.

- Dywidag System International Sp. z o.o.: kompleksowa dostawa, montaż i sprężanie kablami wraz z iniekcją obiektów M-78, WK-81, WD-83, umowę przedłożono 20.07.2017r.

-Energubud Sp. z o.o.: dodatkowe kolizje, umowę przedłożono 29.06.2017r.

- VSL Polska Sp. z o.o.: dostawa i montaż łożysk, umowę przedłożono 31.07.2017r.

- SAT Sp. z o.o.: usługi sprzętowe, umowę przedłożono 06.07.2017r.

- Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane OELRICH Zygmunt Oelrich: przygotowanie placu składowego, zgłoszono 05.07.2017r.

-Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane OELRICH Zygmunt Oelrich: usługi sprzętowe, zgłoszono 06.07.2017r.

-Firma Handlowo Usługowa CZYLEKO: wynajem sprzętu budowalnego, umowę przedłożono 12.07.2017r.

-DWD System Sp. z o.o.: montaż kolektora dla M-1, umowę przedłożono 04.08.2017r.

- B2 Sp. z o.o.: dostawa wraz z montażem dylatacji na obiekcie mostowym M-1, umowę przedłożono 16.08.2017r. - BITUNOVA Sp. z o.o.: skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych, zgłoszono 26.07.2017r.

- Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane OELRICH Zygmunt Oelrich: usługi sprzętowe, zgłoszono 01.08.2017r.

- Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane OELRICH Zygmunt Oelrich: przygotowanie placu składowego, umowę przedłożono 03.08.2017r.

- "VIA-POLONIA" A.A.: wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych drogowych, zgłoszono 08.08.2017r.

- FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gawel Sp. j.: usługi sprzętowe, zatwierdzono 16.08.2017r.

- Irbud s.s. Garlej Sławomir, Garlej Dorota: usługi sprzętowe, zatwierdzono 16.08.2017r.

- Firma Handlowo Usługowa CZYLEKO: usługi sprzętowe, zgłoszono 16.08.2017r.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe "Prowerk" Sp. z o.o.: dostawa i montaż barier drogowych i mostowych, zgłoszono 05.09.2017r.

- Meliorex Sp. z o.o.: przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających bez zbiorników, zgłoszono 24.08.2017r.

- Wróbek Zbigniew Zakład Ogólnobudowlany: usługi sprzętowe, zgłoszono 06.09.2017r.

- Przedsiębirstwo Budowlane "WACIŃSKI" Witold Waciński: usługi sprzętowe, zgłoszono 06.09.2017r.

- IRBUD Sp. z o.o.: wykonanie nasypu przeciążeniowego, zgłoszony 13.09.2017r.

- SAFEROAD GRAWILL Sp. z o.o.: wykonanie oznakowania poziomego, zgłoszony 11.09.2017r.

- BITUNOVA Sp. z o.o.: skroplenie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych, zgłoszony 11.09.2017r.

- Janusz Janiak „JANIAK II”: świadczenie usług sprzętowych, zgłoszony 12.09.2017r.

- Bożena Szlendak „TREEMAT”: obsługa ciesielko – zbrojarska wraz z wykonaniem prac montażowych i wykończeniowych na przepustach, zgłoszony 12.09.2017r.

- Przemysław Sak SAKBUD: świadczenie usług sprzętowych, zatwierdzony 02.10.2017r.

- G&M GROUP Sp. z o.o.: obsługa ciesielsko – zbrojarska obiektów mostowych WK-81WD-86, zgłoszony 19.09.2017r.

- Mariusz Kusiołek FIRMA HANDLOWO – USŁOGOWA: świadczenie usług sprzętowych, zgłoszony 22.09.2017r.

- MONTOSTAL Szczecin Sp. z o.o.: wykonanie stężeń i zwiatrowań podpory tymczasowej na rzece Parsęta nitka lewa i prawa oraz montaż głowic, zgłoszony 09.10.2017r.

- INTERASPHALT Sp. z o.o.: wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z asfaltu twardolanego MA 11 z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 wraz z wykonaniem przeciwspadku z asfaltu twardolanego, zgłoszony 09.10.2017r.

- Sławomir Garlej IRBUD: usługi sprzętowe, zgłoszony 26.10.2017r.

- Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.: dostawa i montaż barier drogowych i mostowych, zgłoszono 27.10.2017r. - Leszek Kwiatkowski Firma Usługowa MALDRO: montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, pozostałe niezbędne roboty instalacyjne, zgłoszono 22.02.2018r.

- Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.: dostawa i montaż barier drogowych i mostowych, umowę przedłożono 27.10.2017r.

-Radosław Chudy RAD-CHUD Roboty Ziemne: usługi sprzętowe, zgłoszono 09.11.2017r.

- Tomasz Szulerecki OMEGA: ułożenie krawężników betonowych, zgłoszono 22.11.2017r.

- Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo - Usługowa "KRZYŚ": wykonanie przepustów drogowych, zatwierdzono 29.11.2017r.

- IPBT Sp. z o.o.: Wykonanie ekranów akustycznych drogowych na odcinku DK 11, zgłoszono 06.12.2017r.

- Sławomir Lewandowski PHU BEN-TECH: usługi sprzętowe, zatwierdzono 02.01.2018r.

- Sławomir Chrobociński SCOR-STAL: usługi montażowo - budowlane, zgłoszono 07.12.2017r.

- Przemysław Sak P.W. SAKBUD: świadczenie usług sprzętowych z operatorem, zatwierdzono 10.01.2018r.

- Zygmunt Oelrich Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane: wynajem sprzętu z operatorem, zgłoszono 12.01.2018r.

- Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo - Usługowa "Krzyś": wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zatwierdzono 22.01.2018r.

- Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo - Usługowa "Krzyś": drenaż liniowy, zatwierdzono 22.01.2018r.

- Caspian Service Poland Sp. z o.o.: kompleksowa obsługa ciesielska obiektów mostowych, zatwierdzono 22.01.2018r.

- Krzysztof Maślach Zakład Handlowo - Usługowy: najem sprzętu budowlanego, zgłoszono 15.01.2018r.

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o.: wykonanie dróg dojazdowych, zgłoszono 26.01.2018r.

- Kamil Szurgut Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe EL- COMFORT: wykonanie przyłączy elektrycznych do obiektów WD-80, WD-83, WD-84, MS-85A, zgłoszono 31.01.2018r.

- Paweł Świgoń Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane: Kompleksowe wykonanie prac brukarskich, zgłoszono 05.02.2018r. - Mast-Bud Sp. z o.o.: usługi montażowo-budowlane, zgłoszono 16.02.2018r. - Robert Żuk Usługi Ogólnobudowlane: kompleksowe wykonanie prac brukarskich, zgłoszono 12.02.2018r.

- Tadeusz Micholcz: wykonanie zasilenia obiektu WK-81, zgłoszono 07.02.2018r. - FREZDROG Kazimierz Gaweł,Barbara Gawel Sp. j.: usługa frezowania nawierzchni asfaltowej, zgłoszono: 20.03.2018r.

- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne "Stal-Bud" Syta i Wspólnicy Sp. j. : dostawa i montaż balustrad stalowych z profili zamkniętych, zgłoszono 21.03.2018r.

- Andrzej Ponklak Usługi Budowlane MAG-BUD: montaż zbrojenia dla obiektów mostowych, zgłoszono 23.03.2018r.

- Robert Płatek PETALBUD: usługa hałdowania kruszyw ładowarką kołową, zgłoszono 27.03.2018r.

- NanoTechBud Sp. z o.o.: usługi ogólnobudowlane, zgłoszono 11.04.2018r.

- FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gawel Sp. j.: sługa frezowania nawierzchni asfaltowej, zgłoszono 11.04.2018r.

, - Radosław Chudy RAD-CHUD Roboty Ziemne: tymczasowe ogrodzenia placów składowych, zgłoszono 11.04.2018r.

- Beata Szulerecka OMEGA 1: roboty brukarskie i wykończeniowe na obiektach inżynierskich, zgłoszono 16.04.2018r.

- Radosław Chudy RAD-CHUD Roboty Ziemne: wzmocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków, zgłoszono 18.04.2018r.

- Radosław Chudy RAD-CHUD Roboty Ziemne: umocnienie nawierzchniowe skarp, rowów i cieków - humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm wraz z trzyletnią pielęgnacją powierzchni zasianych, zgłoszono 09.05.2018r.

- Piotr Socha Firma Handlowo - Usługowa Sochpol: świadczenie usług sprzętowych z operatorem, zgłoszono 18.05.2018r.

- Grysik Sp. z o.o.: kompleksowe wykonanie i montaż ogrodzeń wzdłuż drogi i zbiorników, zgłoszono 25.05.2018r.

- NIWA Szczecin Sp. z o.o.: naprawa przyczółka mostowego obiektu WD - 84, zgłoszono 06.06.2018r.

- MD Technologie Sp. z o.o.: wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i nawierzchni na chodnikach, zgłoszono 06.06.2018r.

- Łukasz Rodak TECHBET: obsługa ciesielska obiektów mostowych WD-82 i WD-84, zgłoszono 07.06.2018r.

- GZD Sp. z o.o. Sp. k. : wykonanie oznakowania pionowego, zgłoszono 13.06.2018r.

- HERKULES S.A.: wynajem żurawi hydraulicznych, zgłoszono 21.06.2018r. - IPBT Sp. z o.o.: wykonanie ekranów akustycznych drogowych. zgłoszono 05.07.2018r.

- Radosław Chudy RAD-CHUD Roboty Ziemne: przebudowa i ułożenie drenażu w skarpach, zgłoszono 05.07.2018r.

- Radosław Grunwald COVER: uszczelnienie grunty przy wykopie, zgłoszono 05.07.2018r.

-Daniel Wrombel Usługi Remontowo - Budowlane: usługi montażowo - budowlane, zgłoszono 9.08.2018r.

- Maciej Piwko ALEXBUD: kompleksowe wykonanie prac brukarskich, zgłoszono 13.08.2018r.
br> - Krzysztof Dziechciar Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy BUDOMELIOR: umocnienie rowów narzutem kamiennym lub prefabrykatem, zgłoszono 14.08.2018r.

- MAKAX Sp. z o.o.: montaż zbrojenia podpór na obiekcie WD-80 oraz ustroju nośnego na obiekcie WD-84, zgłoszono 16.08.2018r.

- Jaro Sp. z o.o. Sp. k.: montaż zbrojenia na obiektach mostowych, zgłoszono 22.08.2018r.

- NIWA Szczecin Sp. z o.o.: czyszczenie betonu, zgłoszono12.09.2018r.

- Robert Żuk Usługi Ogólnobudowlane: kompleksowe wykonanie prac brukarskich, zgłoszono 3.10.2018r.

- DWD System Sp. z o.o.: dostawa i montaż kolektora odwodnieniowego wraz z przyłączeniem wpustów i sączków, zgłoszono 16.10.2018r.

- MAT-BUD MOSTY Sp. z o.o. Sp. k.: usługi zbrojarskie, zgłoszono 11.10.2018r.

- Radosław Chudy RAD-CHUD Roboty Ziemne: umocnienie skarp, zgłoszono 12.10.2018r.

- Fiber Trade Sp. z o.o. Sp. k.: wykonanie ścieku metodą ślizgową, zgłoszono 7.11.2018r.

- Natalia Sonnenfeld Firma Transportowo - Handlowo - Usługowa SON.POL: Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i cieków - humusowanie przy grubości humusu 10cm2 z obsianiem, zgłoszono 08.11.2018r.

- ADLER CONSULTING Sp. z o.o.: obsiew skarp, rowów i cieków wraz z 3-letnią pielęgnacją powierzchni, zgłoszono 27.11.2018r.

- DWD Service Sp. z o.o.: wykonanie izolacji natryskowej na elementach obiektu WK-81, zgłoszono 06.12.2018r.

- APM PRO Sp. z o.o., CAT Traffic Sp. z o.o., Grzegorz Kawka działający pod nazwą P.H.U. TELSAT, Telway Sp. z o.o., TRAX Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j.: wykonanie systemu zarządzania ruchem wraz z budową kanalizacji wtórnej oraz ułożeniem światłowodów do sterowania SZR, zgłoszono 21.12.2018r.

- ATI Construccion Sp. z o.o.: Umocnienie dna skarp i rowów TYP1 i TYP2, zgłoszono 30.01.2019r.

- Grysik Sp. z o.o.: Wykonanie i montaż ogrodzeń wzdłuż drogi i zbiorników, zgłoszono 13.02.2019r.

- Miłosz Kaczorowski Przedsiębiorstwo Usługowe: wykonanie zbrojenia płyt chodnika i płyt przejściowych na obiekcie WD-80, M-78, zgłoszono 05.03.2019r.

- ARKOWAR Sp. z o.o.: przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, zasilania obiektów i zasilania w energię elektryczną mostu M-78, zgłoszono 07.08.2019r.

- Radosław Markwart RADECKI Specjalistyczne Prace Ziemne: umocnienie skarp płytami ażurowymi w rejonie nasypu przeciążeniowego, zgłoszono 12.03.2019r.

- TARCOPOL Sp. z o.o.: uciąglenie nawierzchni w obrębie jezdni i kapy chodnikowej obiektów MS-84A i MS 85A, zgłoszono 22.03.2019r.

- Krzysztof Wiśniewski Firma Handlowo - Usługowa "Krzyś": usunięcie kolizji linii kablowej WB_SN_01 113+600, zgłoszono 01.03.2019r.

- Natalia Sonnenfeld Firma Transportowo - Handlowo - Usługowa SON.POL: rozbiórka nasypu objazdu tymczasowego dla obiektu inżynierskiego WK-81, zgłoszono 27.03.2019r.

- QUBIC Sp. z o.o.: wykonanie gzymsów (kap chodnikowych) na murach oporowych na obiektach inżynierskich WD-80, WD-82, WD-83, WD-84, zgłoszono 01.04.2019r.

- Rheingau Agro Sp. z o.o.: montaż ogrodzeń urządzeń drogi i zbiorników, zgłoszono 26.04.2019r.

- CAT Traffic Sp. z o.o. a GZD Sp. z o.o. Sp. k.: wykonanie fundamentów wraz z konstrukcjami dla znaków pryzmatycznych, zgłoszono 06.05.2019r.

- Katarzyna Szincel Usługi Ogólnobudowlane: montaż ogrodzeń wzdłuż drogi i zbiorników, zgłoszono 19.06.2019r.

- GZD Sp. z o.o. Sp. k.: dostawa i montaż oznakowania pionowego, zgłoszono 10.07.2019r.

- PKP Energetyka S.A.: wykonanie uszynienia tj. dostawa i montaż zwierników dla obiektu WK-81 z wyprowadzonego uziemienia, zgłoszono 19.07.2019r.

- PRI Inżbud Sp.J. Jerzy Harneda, Andrzej Klaga: instalacja rur stalowych, zgłoszono 16.08.2019r.

- NAVI-GLOB S.I.P. Maciej Pukaluk: kompleksowe usługi geodezyjne, umowę przedłożono 14.01.2016r.

- Most Gdański Sp. z o.o. (PUZ): wykonanie prac projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, umowę przedłożono 14.01.2016r.

- Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz: pełnienie obowiązków nadzoru przyrodniczego, umowę przedłożono 23.02.2016r.

- MENTOR CONSULTING Sp. z o.o.: usługi w zakresie inwentaryzacji budynków mieszkalnych, gospodarczych i dróg, umowa przedłożona 01.02.2016r.

- EMBUD Michał Matecki: wykonanie i uzgodnienie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej likwidacją, umowę przedłożono 23.05.2016r.

- Geoprojekt Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c.: wykonanie uzupełniającego opracowania geologiczno-inżynierskiego, umowę przedłożono 12.05.2016r.

- Pracownia Projektowa Mostów R.M.L. Jastrzębscy s.c.: projekty wykonawcze, umowę przedłożono 24.05.2016r.

- Energy Minerals s.c.: przewóz materiałów, umowę przedłożono 06.06.2016r.

- Krzysztof Maślach Zakład Handlowo - Usługowy: najem sprzętu, umowę przedłożono 06.06.2016r.

- Zbigniew Wróbel Zakład Ogólnobudowlany: najem sprzętu, umowę przedłożono 30.06.2016r.

- DEMONT s.c. Grzegorz Pośpiech, Janusz Rapp: przewóz materiałów, umowę przedłożono 15.09.2016r.

- INNOWO Sp. z o.o.:przeniesienie wytwórni mas bitumicznych LINTEC, umowę przedłożono 09.12.2016r.

- ENERGOTAD Tadeusz Micholcz; wykonanie tymczasowego przyłącza 15 kV wraz ze stacją transformatorową słupową do zasilania zaplecza - wytówrni mas bitumicznych, umowę przedłożono 09.12.2016r.

- Energa Obrót S.A.: dostawa energii na plac budowy, umowę przedłożono 20.12.2016r.

- Radosław Banszyński BIREX Firma Usługowo- Handlowa: przewóz kruszywa, umowę przedłożono 21.03.2017r.

- PKP Cargo S.A.: przewóz kruszywa, umowę przedłożono 21.03.2017r.

- Tadeusz Micholcz ENERGOTAD: wykonanie przyłącza 15kV wraz ze stracją transformatorową słupową dla zasilania Wytwórni Mas Bitumicznych LINTEC, umowę przedłożono 09.06.2017r.

-Energa Operator: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zgłoszono 28.06.2017r.

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał: usługi transportowe, zgłoszono 07.07.2017r. - ECLIPSE TEAM Sp. z o.o.: usługa brygadą roboczą - prace pomocnicze, zgłoszono 10.08.2017r.

- NAVI-GLOB Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Pukaluk: usługa aktualizacji mapy, zgłoszono 18.07.2017r.

- INNOWO Sp. z o.o.: przeniesienie wytwórni mas bitumicznych w nową lokalizację, zgłoszono 20.07.2017r.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: sprawowanie nadzoru na czas budowy WK-81, zgłoszono 04.08.2017r.

- AT Service Group Sp. z o.o.: usługi montażowo - budowlane, umowę przedłożono 18.09.2017r.

- Czesław Wijas Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WITRANS": usługa przewozu, umowę przedłożono 18.10.2017r.

- URAN PLUS Sp. z o.o.: usługa przewozu, umowę przedłożono 18.10.2017r.

- Artur Kuras Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe: usługa przewozu, umowę przedłożono 18.10.2017r.

- Andrzej Zakrzewski Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno - Melioracyjnych: usługi transportowe, umowę przedłożono 19.10.2017r.

- Zbigniew Wrombel: wynajem ludzi do prac pomocniczych i porządkowych, zgłoszono 10.11.2017r.

- Green West Development: prace pomocnicze i porządkowe, zgłoszony 01.12.2017r. - Mast-Bud Sp. z o.o.: usługi montażowo - budowlane: zgłoszono 13.03.2018r.

- PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.: transport kruszywa z kopalni Kośmin, zgłoszono 23.03.2018r.

- COLAS RAIL Polska Sp. z o.o.: transport kruszywa 0-31,5, zgłoszono 29.03.2018r.

- Radosław Banaszyński P.U.H. BIREX: transport i załadunek materiałów, zgłoszono 29.03.2018r.

- Czesław Krewski Firma Usługowa DALBA: podwodne cięcie 166mb grodzic w nurcie rzeki Parsęta, zgłoszono 25.04.2018r.

- Hometrust Sp. z o.o.: transport kruszywa, zgłoszono 03.04.2018r. - Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.: wykonanie projektu, badań i opracowanie wyników końcowych próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych obiektu mostowego M, zgłoszono 20.04.2018r.

- AMAR MAJ Sp. z o.o. Sp. k. - Usługi transportowe, zgłoszono 04.06.2018r.

- Ryszard Płatek BUD-DRÓG - Wykonanie ogrodzenia posesji przydrożnych, zgłoszono 06.06.2018r.

- Krzysztof Maślach Zakład Handlowo - Usługowy - Usługa transportowa, zgłoszono 06.06.2018r.

- Larix Garden Sp. z o.o. - Nasadzenia bylin i krzewów na rondach dla trasy DK-11 (bez humusowania i pielęgnacji), zgłoszono 20.06.2018r.

- Paweł Stępień PHU - Usługi transportowe, zgłoszono 28.06.2018r. - PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.: transport kruszywa z kopalni Kośmin, zgłoszono 05.07.2018r.

- JAXA Sp. z o.o.: transport i rozładunek: zgłoszono 18.07.2018r.

- WOWIX-TRANS s.c.: usługi transportowe, zgłoszono 21.08.2018r.

- Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. i Politechnika Gdańska: wykonanie próbnych obciążeń obiektów mostowych, zgłoszono 11.02.2019r.

- Konsorcjum: APM PRO Sp. z o.o., CAT Traffic Sp. z o.o., Grzegorz Kawka PHU TELSAT, Telway Sp. z o.o., Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j. : wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego, zgłoszono 20.11.2018r.

- Radosław Banaszyński P.U.H. BIREX: rozładunek wagonów na stacji kolejowej Dygowo i transport samochodowy na plac budowy w Strojkowie, zgłoszono 04.07.2019r.

- Logistics & Transport Company Sp. z o.o.: transport kolejowy kruszywa Piława Górna - Dygowo, zgłoszono 16.07.2019r.

- Tomasz Bednarski JULPA: Mycie nawierzchni bitumicznej samochodem wyposażonym w myjkę ciśnieniową, zgłoszono 25.07.2019r.

- UPONOR Infra Sp. z o.o.:dostawa asortymentu do przebudowy sieci wodociągowej PE800SDR 13,6, umowę przedłożono 14.12.2016r.

- Thyssen Krupp Energostal S.A: dostawa stali zbrojeniowej, umowę przedłożono 01.02.2016r.

- Agrobud Sp. z o.o.: dostawa betonu wraz z usługą pompowania, umowę przedłożono 25.02.2016r.

- Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych ZBMD S.C.: dostawa łożyska gankowych w ilości 32 sztuki dla mostu M-1 wraz z montażem, umowę przedłożono 28.04.2016r.

- Zakład Produkcji Drzewnej "TARTAK" Józef Nowakowski: dostawa piasku, umowę przedłożono 27.04.2016r.

- Konvers Sp. z o.o.: dostawa geotkaniny, umowę przedłożono 04.05.2016r.

- Hometrust Sp. z o.o.: dostawa kruszywa naturalnego do budowy nasypów, umowę przedłożono 23.05.2016r.

- Firma Budowlano-Instalacyjna "MAT-MAD" A. Matejak, R. Madera sp. j.; sprzedaż gruzu na budowę dróg technologicznych, umowę przedłożono 24.05.2016r.

- "APOL" Arkadiusz Czeberkus: wynajem pontonów, umowę przedłożono 02.06.2016r.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX Sp. z o.o": dostawa kruszywa naturalnego do budowy nasypów, umowę przedłożono 13.06.2016r.

- Lafarge Cement S.A.:dostawa betonu towarowego i betonu mostowego, umowę przedłożono 07.10.2017r.

- Peri Polska Sp. z o.o.: dostawa sklejki szalunkowej, umowę przedłożono 12.10.2016r.

- Betmix Węcławik, Gwóźdż, Jaskólska, Jaskólski Sp. j.: dostawa betonu, umowę przedłożono 04.11.2016r.

-Doka Polska Sp. z o.o.: dzierżawa szalunków dla obiektu mostowego M-1, umowę przedłożono 07.11.2016r.

- Ankra Sp. z o.o.: dostawa desek gzymsowych, umowę przedłożono 08.11.2016r.

- DWD System Sp. z o.o.: dostawa wpustów mostowych oraz sączków odwadniających, umowę przedłożono 08.11.2016r.

- "ZEN" Zenon Piekielny: dostawa krawężnika kamiennego, umowę przedłożono 05.12.2016r.

- Kopalnia Gnejsu Pomainów Doboszowice Sp. z o.o.: dostawa kruszywa 0-31,5, umowę przedłożono 20.12.2016r.

- Atut Rental Sp. z o.o.: wynajem sprzętu drobnego , umowę przedłożono 07.02.2017r.

- POLBRUK S.A.: sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych, umowę przedłożono 10.02.2017r.

- Zbigniew Wróbel Zakład Ogólnobudowlany: najem sprzętu budowlanego, umowę przedłożono 10.03.2017r.

- ENERGA-OPERATOR S.A.; przyłącze do sieci elektrycznej, umowę przedłożono 10.03.2017r.

- Zakład Produkcyjno Handlowy CORRECT Sp. j.: dostawa oleju opałowego lekkiego, umowę przedłożono 10.03.2017r.

- LOTOS Asfalt Sp. z o.o.:dostawa asfaltu i emulsji asfaltowej, umowę przedłożono 04.04.2017r.

- "HYDROBUD" Adam Dzik: dostawa mieszanek betonowych, umowę przedłożono 18.04.2017r.

- RETTENMAIER Polska Sp. z o.o.: dostawa środka stabilizującego VIATOL , umowę przedłożono 27.04.2017r.

- EKOTECH Trade Sp. z o.o.; dostawa 30.000 Mg20% hydraulicznego spoiwa drogowego, umowę przedłożono 26.04.2017r.

- Mariusz Kusiołek Firma Handlowo - Usługowa: wynajem sprzętu budowalnego, umowę przedłożono 10.05.2017r.

- Paweł Pływaczewski SERVIPOL: najem sprzętu budowlanego, umowę przedłożono 06.05.2017r.

-Pekabex Bet S.A.: dostawa belek prefabrykowanych, zgłoszono 21.06.2017r.

-Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "HYDROBUD" Adam Dzik: dostawa płyt drogowych, zgłoszono 12.07.2017r.

- Grzegorz Zuziak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą CENTRUM NARZĘDZI ZUZIAK: dostawa materiałów, zgłoszono 11.07.2017r.

-Jadwiga Murawska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kasyno Nowe Jadwiga Murawska: dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników, zgłoszono 21.07.2017r. -"CHOJNA BETON" Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.: dostawa żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych wraz z półkami dla zwierząt, zgłoszono 27.07.2017r.

- Energa Obrót S.A. :dostawa energii elektrycznej, Stojkowo gm. Dygowo, dz. 863/1, zgłoszono 11.08.2017r.

- "TREEMAT" Bożena Szlendak: dostawa tarciny sosnowej w klasie min.K27, zgłoszono 24.08.2017r.

- Impostal Sp.z o.o.: dostawa rur stalowych, zgłoszono 01.09.2017r.

- Świtała Artur "ALPIDA": dostawa i sprzedaż kostki kamiennej, zgłoszono 04.09.2017r.

- Zdzisława Smętek Firma Handlowa "SMĘTEK": dostawa sklejki szalunkowej, zgłoszono 03.10.2017r.

- TRZUSKAWICA S.A.: dostawa wapna palonego do stabilizacji gruntu, zgłoszono 16.10.2017r.

- CORRECT Sp. j. Grzegorz Deckert, Stefan Soroka: dostawa oleju opałowego, zgłoszono 06.10.2017r.

- Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.: dostawa żwiru niekruszonego 2/8 PN-EN 12320 z kopalni wraz z transportem, zgłoszono 26.10.2017r.

- Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.: dostawa piasku płukanego 0/2 z kopalni, zgłoszono 26.10.2017r.

- Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.: dostawa i montaż barier drogowych i mostowych, zgłoszono 27.10.2017r.

- Hometrust Sp. z o.o.: dostawa kruszywa - piasku naturalnego budowlanego podsypka 0-2 z kopalni kruszyw w Dargocicach, zgłoszono 27.10.2017r.

- Slipform Sp. z o.o.: dostawa betonowego ścieku trójkątnego w technologii betonowania ślizgowego, zgłoszono 10.11.2017r. - Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.: dostawa wypełniacza wapiennego, zgłoszono 13.11.2017r.

- VSL Polska Sp. z o.o.: dostawa paneli VSoL wraz z akcesoriami, zgłoszono 22.11.2017r.

- Flora Bis Sp. z o.o.: dostawa słupów stalowych ekranu akustycznego i panelu akustycznego Zielona ściana, zgłoszono 15.12.2017r.

- HTI BP Sp. z o.o. zachód Sp. k:dostawa rur kanalizacyjnych, zgłoszono 07.12.2017r.

- Betmix Węcławik, Gwóźdż, Jaskólska, Jaskólski Sp. j.: sprzedaż gryzu betonowego, zgłoszono 13.12.2017r.

- Teresa Dydyna Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Handlowe "LECH-POL": kruszywo granitowe łamane, zgłoszono 15.12.2017r. - MINERALS DC NOWAK Sp. z o.o.: dostawa kruszywa granitowego, umowę przedłużono 16.01.2018r.

-BETMIX Węcławik, Gwóźdź, Jaskólska, Jaskólski Sp.j.: sprzedaż gruzu przekruszonego, zgłoszono 21.02.2018r.

- Thyssenkrupp Materials Poland S.A.: sprzedaż i dostawa stali zbrojeniowej, zgłoszono 15.02.2018r.

- Radosław Banszyński BIREX Firma Usługowo-Handlowa: dostawa kruszywa, zgłoszono 14.02.2018r.

- INNOWO Sp. z o.o. : dostawa środka adhezyjnego, zgłoszono 22.03.2018r.

- Lausitz Energie Bergbau AG: dostawa pyłu węgla brunatnego (Lingo Plus), zgłoszono 29.03.2018r.

- Hilti (Poland) Sp. z o.o.: dostawa kotew talerzowych, zgłoszono 18.04.2018r.

- DRIAL POLAND Sp. z o.o. : wynajem sprzętu wraz z dostawą iglofilarów, zgłoszono 26.04.2018r.

- Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.: dostawa kruszywa łamanego 0/32 granitowego z kopalni Elleholm, zgłoszono 27.04.2018r.

- P.P.H. TEX-1 Adam Cichowicz: dostawa ogrodzeń, zgłoszono 27.04.2018r.

- LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - Dostawa asfaltu, zgłoszono 23.05.2018r. - FHU ZiP Marciniewscy s.c.: dostawa piasku, zgłoszono 10.07.2018r.

- MSP Intop Sp. z o.o.: Dostawa urządzeń dylatacyjnych na obiekty mostowe, zgłoszono 10.07.2018r.

- Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o.o.: dostawa betonowych płyt ściekowych typu trapezowego, zgłoszono 10.07.2018r.

- POLBRUK S.A.: dostawa prefabrykatów betonowych, zgłoszono 10.09.2018r. - Thomas Beton Sp. z o.o.: dostawa mieszanki betonowej, zgłoszono 21.09.2018r.< br>
- Icopal Sp. z o.o.: dostawa papy zgrzewalnej i środka gruntującego, zgłoszono 15.10.2018r.

- Sławomir Leśniewski Firma Handlowo - Usługowa "Leśniewski": Wyprodukowanie i dostawa prefabrykowanych betonowych stopni skarpowych, zgłoszono 30.10.2018r.

- Betafence Sp. z o.o. : dostawa elementów ogrodzeń, zgłoszono 13.12.2018r.

- Kazimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej: sprzedaż i dostawa prefabrykatów, zgłoszono 03.01.2019r.

- STRABAG Sp. z o.o.: dostawa asfaltu lanego, zgłoszono 07.01.2019r.

- Impostal Sp. z o.o.: dostawa konstrukcji pomostów, włazów i drabin rewizyjnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, zgłoszono 29.01.2019r.

- Bożena Szlendak "TREEMAT": dostawa kołków sosnowych, zgłoszono 02.04.2019r.

- Lafarge Cement S.A.: dostawa betonu towarowego i betonu mostowego, zgłoszono 07.05.2019r.

- Angelika Staniszewska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRO-WAP: dostawa żwiru frakcji 5-30 ze złoża Zielenica, zgłoszono 19.05.2019r.

- Zenon Piekielny GRANIT ZEN: dostawa ścieków krawężnikowych , zgłoszono 24.05.2019r.
,br> - Kompania Górnicza Sp. z o.o.: dostawa kruszywa łamanego z kopalni Piława Górna frakcja 0-31,5 w ilości 10100 ton, zgłoszono 22.07.2019r.