20190227_130805

Postęp prac na dzień 4.03.2019r.

W minionym okresie podczas budowy  S6 wykonywano: układanie krawężników i kostki brukowej, ekrany akustyczne, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, humusowanie skarp i pasa dzielącego, wykop, nasyp, kopano rowy, kanalizację deszczową.

20190220_111225

Postęp prac na dzień 20.02.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego i ronda, kopanie rowów, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, kanalizację deszczową.

20181221_100246

Postęp prac na dzień 31.12.2018r.

W minionym okresie na S6 wykonywano: nasyp, podbudowę z kruszywa, humusowanie skarp i pasa dzielącego, układano kostkę brukową, umacniano skarpy, układano korytka ściekowe, rozbierano część tymczasowego objazdu kolejowego, wykonywano ekrany akustyczne, zakończono prace na wiadukcie kolejowym, wykonano ustrój nośny na moście M78 na dwóch jezdniach.