20190306_161010

Postęp prac na dzień 13.03.2019r.

W minionym okresie podczas realizacji S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, wykonano nawierzchnię ścieralną na dojazdach do obiektu WD79, wykonywano podbudowę z betonu asfaltowego, wykonywano zbiornik retencyjny

20190227_130805

Postęp prac na dzień 4.03.2019r.

W minionym okresie podczas budowy  S6 wykonywano: układanie krawężników i kostki brukowej, ekrany akustyczne, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, humusowanie skarp i pasa dzielącego, wykop, nasyp, kopano rowy, kanalizację deszczową.

20190220_111225

Postęp prac na dzień 20.02.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego i ronda, kopanie rowów, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, kanalizację deszczową.