P_20171117_103023

13-19.11.2017r. Postęp robót

W minionym okresie na uwagę zasługuje wykonanie  n/w robót: BRANŻA DROGOWA: odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego na S6. BRANŻA MOSTOWA: betonowanie kap M-1, betonowanie korpusy MS-84A nitka prawa.

P_20171109_112210

06.- 09.11.2017r. Roboty mostowe

W minionym okresie wykonywano n/w roboty mostowe: most MS-84A – betonowanie korpusu przyczółka P1 nitka lewa, most M-78 – dostawa awanbeka, zbrojenie ustroju nośnego pierwszego segmentu oraz montaż kabli sprężających, wiadukt WD-82 – zbrojenie oraz montaż deskowania korpusu przyczółka P1, wiadukt WD-86 – montaż deskowania oraz zbrojenia poprzecznic.

„Otwarte dni” – spotkanie z podwykonawcami

Mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe w dniu 07 listopada (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się comiesięczne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora, a podwykonawcami. Spotkanie zostanie zorganizowane w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro).

IMG_20171010_151131

Postęp prac na dzień 19.10.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty: BRANŻA DROGOWA: DK-11 -odcinek od Ronda Trzebiatowska do Ronda Janiska- kontynuacja formowanie wykopów, nasypów, stabilizacja podłoża, warstwa kruszywa, krawężniki, warstwa podbudowy, warstwa wiążąca. S-6 – kontynuacja wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża. BRANŻA MOSTOWA: DK-11 Przepusty: P-1 – Budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu – w trakcie. Wznowiono prace związane z[…]

P_20171006_102450

Postęp prac na dzień 12.10.2017r.

W minionym okresie wykonywano: ROBOTY DROGOWE S6: wykopy, nasypy, stabilizacja gruntu – kontynuacja na kolejnych kilometrach. DK-11: GWN, stabilizacja gruntu, kruszywo, podbudowa, krawężniki – kontynuacja. ROBOTY MOSTOWE S-6: Mosty i Wiadukty M – 78 1. Podpora nr 2 – rozpoczęto wykop pod ławę. 2. Wykonano montaż zbrojenia filarów podpory 3L i 3P. 3. Montaż formy filarów[…]

IMG_20171002_153030

Postęp prac na dzień 06.10.2017r.

W minionym okresie wykonywano n/w roboty drogowe: – stabilizacja nasypów spoiwem, – wykonywanie wykopów, – odhumusowywanie trasy głównej S6, – układanie geotkaniny w celu wzmocnienia wysokich skarp nasypów, – wykonanie skropienia i ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego, – układanie krawężników, – budowa tymczasowego przejazdu kolejowego.

DSC_0806

28.09.2017r. Wizyta studyjna

W dniu 28.09.2017r. zorganizowano wizytę studyjną dla dziennikarzy, której celem było zaprezentowanie postępu robót realizowanych na wszystkich trzech odcinkach S6 (Kiełpino-Koszalin).