„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 05 lipca 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami w ramach tzw. „dni otwartych”.

IMG_20180615_122713

Postęp prac na dzień 22.06.2018r.

W minionym okresie wykonano: budowa S6 : warstwa z GSSH C0,4/05 oraz MZSH C1,5/2, warstwa z podbudowy zasadniczej z kruszywa,  wykopy i nasypy, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążącą z betonu asfaltowego, rozpoczęto wzmocnienie podłoża kolumnami CMC. budowa DK11: oznakowanie pionowe i poziome, układano kostkę kamienną na rondach, wykonywano drogi zbiorcze.

IMG_20180607_123920

Postęp prac na dzień 14.06.2018r.

W minionym okresie wykonano n/w prace: budowa S6: warstwy z GSSH C0,4/05 oraz MZSH C1,5/2, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa,  wykopy i nasypy,  zbiorniki, podbudowa z betonu asfaltowego. budowa DK11: humusowano pas dzielący, pobocza i skarpy, układano chodniki, układano kostkę kamienną na rondach, drogi zbiorcze.  

IMG_20180522_131951

Postęp prac na dzień 06.06.2018r.

W minionym okresie zrealizowano: S6 wykonano warstwę z GSSH C0,4/05 oraz MZSH C1,5/2, wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa, wykonano wykopy i nasypy, wykonywano zbiorniki. DK11 humusowano pas dzielący, pobocza i skarpy, układano chodniki, układano kostkę kamienną na rondach, wykonywano drogi zbiorcze.

„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 30 maja 2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami w ramach tzw. „dni otwartych”.

IMG_20180507_175820

Postęp prac na dzień 11.05.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: warstwę z GSSH C0,4/05 oraz warstwę MZSH C1,5/2, wykopy i nasypy,  zbiorniki. Podczas budowy  DK11 wykonano: warstwę ścieralną z SMA, humusowanie pasa dzielącego, pobocza i skarpy, układano chodniki, układano kostkę kamienną na rondach, bariery w pasie dzielącym i na poboczach,  drogi zbiorcze.