20190819_104915

Postęp prac na dzień 26.08.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, wykonano umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, wykonywano ogrodzenia i bariery.

20190723_130509

Postęp prac na 23.07.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: humusowanie skarp  i pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, ogrodzenia i bariery, oznakowanie poziome, ustawiano słupy oświetleniowe.

20190715_112314

Postęp prac na dzień 18.07.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp i pasa dzielącego, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki w tym znaki zmiennej treści, umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, ogrodzenia i bariery, zamknięto materac przy WK81. na drodze 163 zlikwidowano wahadło.

20190708_112558

Postęp prac na dzień 9.07.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6: wykonywano: humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, wykonano umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, wykonywano ogrodzenia i bariery, układani warstwę drenażową w materacu, wykonano odcinek[…]

20190624_155729

Postęp prac na dzień 26.06.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, wykonano umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, wykonywano ogrodzenia i bariery, układani warstwę drenażową w materacu.