20180910_104943

Postęp prac na dzień 13.09.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, dreny w pasie dzielącym, rozłożono siatkę na kolumnach CMC, rozbiórkę nasypu przeciążającego.

20180903_112327

Postęp prac na dzień 05.09.2018r.

W minionym tygodniu podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, rowy, zbiorniki retencyjne, dreny w pasie dzielącym rozpoczęto humusowanie skarp.

20180824_093723

Postęp prac na dzień 29.08.2018r.

Przy budowie S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp.

20180809_121806

Postęp prac na dzień 21.08.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne. Natomiast na DK11 wykonywano drogi zbiorcze, humusowanie, wykonywanie ogrodzeń.

20180807_092648

Postęp prac na dzień 08.08.2018r.

W minionym tygodniu podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy i zbiorniki retencyjne. Oprócz tego wykonywano drogi zbiorcze przy DK11.

„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 03 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami w ramach tzw. „dni otwartych”.

20180721_105741

Postęp prac na dzień 27.07.2018r.

W minionym okresie zrealizowano: budowa S6: wykonywano nasyp, wykonano wykop, trwała wymiana gruntów nienośnych, wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CMC, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa.  DK11: wykonywano drogi zbiorcze .