„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami w ramach tzw. „dni otwartych”.

IMG_20180125_134247

Postęp robót drogowych na dzień 31.01.2018r.

W minionym okresie wykonano n/w roboty branży drogowej: S6: wykonywanie nasypu przeciążającego, wykonywanie wymiany gruntów nienośnych, wykonywanie nasypów i wykopów. DK11 układanie krawężników, wykonywanie wjazdów, humusowanie pasa dzielącego, wykonywanie stabilizacji.

IMG_20180117_132747

Postęp prac na dzień 18.01.2018r.

Podczas realizacji prac związanych z budową DK11 Wykonawca Robót wykonywał tymczasowy przejazd przy rondzie Janicka, układał panele ekranów akustycznych, układał krawężniki i wykonywał koryto pod drogi zbiorcze. Podczas realizacji S6 Wykonawca Robót przykrywał podbudowę z MZSH C1,5/2 kruszywem.

IMG_20171203_123033

Postęp robót drogowych na dzień 15.12.2017r.

W minionym tygodniu podczas realizacji robót przy budowie S6 wykonywano prace ziemne związane z wykopami, nasypami i wymianami gruntów nienośnych. Wykonywana jest również podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 oraz podbudowa z kruszywa. Przy budowie DK11 trwa ustawianie krawężników na ciągu głównym.

IMG_20171201_134908

Postęp robót mostowych na dzień 05.12.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty mostowe: DK11 OBIEKT P-1 Budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu: – w trakcie, Wykonano kotwienie ostatniej warstwy paneli (grunt zbrojony), Przygotowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod kapy chodnikowe. OBIEKT PP  GWN na dojazdach – kotwienie ostatniego rzędu paneli, Asfalt twardolany – ułożono. MOST M-1  Asfalt twardolany –[…]

IMG_20171120_133431

Postęp robót za dzień 30.11.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty: DK-11: DROGOWE (prace na kolejnych kilometrach): GWN, stabilizacja, kruszywo, krawężniki, podbudowa, warstwa wiążąca, sma. MOSTOWE OBIEKT P-1 budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu: – w trakcie, wykonano kotwienie ostatniej warstwy paneli (grunt zbrojony), GWN powyżej przepustu, montaż geosiatki – wykonano. OBIEKT PP GWN na dojazdach – kotwienie ostatniego rzędu[…]