20190715_112314

Postęp prac na dzień 18.07.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp i pasa dzielącego, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki w tym znaki zmiennej treści, umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, ogrodzenia i bariery, zamknięto materac przy WK81. na drodze 163 zlikwidowano wahadło.

20190708_112558

Postęp prac na dzień 9.07.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6: wykonywano: humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, wykonano umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, wykonywano ogrodzenia i bariery, układani warstwę drenażową w materacu, wykonano odcinek[…]

20190624_155729

Postęp prac na dzień 26.06.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, wykonano umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, wykonywano ogrodzenia i bariery, układani warstwę drenażową w materacu.

20190611_103003

Postęp prac na dzień 12.06.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonano: ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, umocnienie skarp, układano ścieki korytkowe, ogrodzenia i bariery, humusowanie skarp i pasa dzielącego.

20190531_124933

Postęp prac na dzień 31.05.2019r.

Podczas budowy S6 w minionym okresie wykonywano: wykopy, nasypy,rowy humusowanie skarp i pasa dzielącego, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, układano warstwy bitumiczne, ustawiano znaki, umocnienie skarp, układanie ścieków korytkowych, ogrodzenia i bariery.

20190514_104423

Postęp prac na dzień 16.05.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp  i pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną z SMA, umocnienie skarp, zbiornik retencyjny, układano ścieki korytkowe, ustawiano[…]

1-2-240x180

Poradnik dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców (Powyższe kliknięcie na hiperłącze „Poradnik dla podwykonawców” przekierowuje  bezpośrednio do zakładki „Poradnik dla podwykonawców – jak skutecznie zadbać o swoje interesy” na stronie www.gddkia.gov.pl)

20190430_082938

Postęp prac na dzień 6.05.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp i pasa dzielącego, rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, umocnienie skarp,  zbiornik retencyjny, ścieki korytkowe, ustawiano część oznakowania pionowego, wykopy i nasypy.