IMG_20180406_090211

09.04.-15.04.2018r. Postęp prac

W minionym tygodniu wykonano: budowa S6: podbudowę z kruszywa, warstwę z GSSH C0,4/05 oraz MZSH C1,5/2, wymianę gruntów, wykopy i nasypy, skropiono warstwę podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową oraz wykonano podbudowę z betonu asfaltowego. budowa  DK11 podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, humusowano pas dzielący, pobocza i skarpy, układano obrzeża, krawężniki i chodniki.

IMG_20180326_162457

Postęp robót na dzień 29.03.2018r.

W minionym okresie podczas prac przy DK11 trwało ustawianie obrzeży, układanie chodników, humusowanie, wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego. Przy budowie S6 trwało wykonywanie podbudowy z MZSH C1,5/2, wykonywanie wykopów, wymian gruntów oraz wykonywanie nasypów.

IMG_20180317_122030

Postęp prac na dzień 22.03.2018r.

W minionym okresie podczas robót na DK11 miało miejsce ustawianie obrzeży, układanie chodników, humusowanie oraz wykonywanie podbudowy z kruszywa. Równocześnie na S6 trwało wykonywanie podbudowy z MZSH C1,5/2, wykonywanie wykopów, wymian gruntów oraz naprawianie dróg dojazdowych.

IMG_20180306_161542

Postęp prac na dzień 15.03.2018r.

Podczas budowy DK11 w minionym okresie Wykonawca Robót wykonywał warstwy podbudowy pod drogi zbiorcze, roboty brukarskie oraz humusowanie. Równocześnie na S6 wykonywał wykopy i wymiany gruntów nienośnych oraz rozłożył piasek pod stabilizację C1,5/2. Prowadzone były także prace porządkowe po zimie tj: naprawa dróg i odwodnienie terenu.

IMG_20180222_120739

Postęp robót na dzień 07.03.2018r.

W minionym okresie wykonano humusowanie skarp poboczy i pasa dzielącego przy budowie DK11. Podczas budowy S6 wykonano warstwę ulepszonego podłoża C0,4/0,5 oraz wykop i wymianę gruntów nienośnych. Trwało również betonowanie mostu 78.

19.02.- 25.02.2018r. Postęp prac

W minionym okresie podczas budowy DK11 trwało: układanie obrzeży wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych przy rondach, humusowanie pasa dzielącego i poboczy, wykonywanie koryta pod drogi zbiorcze. Podczas budowy S6 trwało wykonywanie wykopów i wymian gruntów nienośnych.

„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 02 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 13:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie w ramach „otwartych dni” z Podwykonawcami.

IMG_20180208_114943

Postęp robót na dzień 20.02.2018r.

Wykonywane są roboty związane z sfrezowaniem nawierzchni przy obiekcie WD84 i WD85 wraz z wykonaniem objazdu oraz wykonywanie wykopów i wymiana gruntów nienośnych na S6. Przy budowie DK 11 wykonano krawężniki oraz humusowanie pasa dzielącego, poboczy i skarp.