20181221_100246

Postęp prac na dzień 31.12.2018r.

W minionym okresie na S6 wykonywano: nasyp, podbudowę z kruszywa, humusowanie skarp i pasa dzielącego, układano kostkę brukową, umacniano skarpy, układano korytka ściekowe, rozbierano część tymczasowego objazdu kolejowego, wykonywano ekrany akustyczne, zakończono prace na wiadukcie kolejowym, wykonano ustrój nośny na moście M78 na dwóch jezdniach.

20181121_140454

Postęp prac na dzień 30.11.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, humusowanie skarp, układano obrzeża i kostkę brukową, umacnianie skarp, układano korytka ściekowe, materac na kolumnach CMC, asfalt twardolany na 3 obiektach.

„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie z Podwykonawcami w ramach tak zwanych „Otwartych dni”.

20181110_140826

Postęp prac na dzień 15.11.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, humusowanie skarp, część oporników i krawężników na węźle, układano obrzeża i kostkę brukową, umacniano skarpy, układano korytka ściekowe.

20181022_160836

Postęp prac na dzień 26.10.2018r.

Na budowie S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy,  zbiorniki retencyjne,  humusowanie skarp, oporniki i krawężniki na węźle, kolumny CMC, obrzeża i kostkę brukową.

20181009_112752

Postęp prac na dzień 17.10.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, wykonano część oporniki i krawężniki na węźle, wykonywano kolumny CMC, układano kostkę kamienną na rondach.