Archiwum zdjęcia IV kwartał 2017r.

30.12.2017r. DK11 od Ronda Trzebiatowska


30.12.2017r. dojazd i Most M-78

30.12.2017r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

20.12.2017r. dojazd i Most M-78

20.12.2017r. DK11 od Ronda Trzebiatowska

19.12.2017r. Węzeł Ustronie Morskie

19-20.12.2017r. obiekty mostowe kontynuacja robót, roboty drogowe: stabilizacja podłoża, wymiana gruntu

11-17.12.2017r. roboty przy obiektach mostowych

01-06.12.2017r. roboty drogowe i mostowe cd

28.11.2017r. dojazd i most M-78

28.11.2017r. Węzeł Kołobrzeg Zachód

28.11.2017r. Węzeł Ustronie Morskie

28.11.2017r. DK11 od strony Ronda Janiska

17-20.11.2017r. roboty bitumiczne – odcinek próbny, roboty mostowe

13-17.11.2017r. roboty mostowe

14.11.2017r. odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego na S6

07-09.11.2017r. Roboty drogowe

06-09.11.2017r. Roboty przy obiektach mostowych (MS-84A, WD-79, M-78, WD-82, WD-85, WD-86)

31.10.2017r. Węzeł Ustronie Morskie

31.10.2017r. obwodnica Kołobrzegu (DK-11)

31.10.2017r. dojazd i most M-78

25-26.10.2017r.odcinek próbny podbudowy z kruszywa przed węzłem Ustronie Morskie, pale CFA

18-24.10.2017r. stabilizacja nasypów spoiwem, wykonywanie wykopów, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

09-17.10.2017r. roboty ziemne cd

13-17.10.2017r.roboty mostowe: ławy fundamentowe WD-79;M-78-deskowanie ustroju nośnego; montaż głowicy podpory tymczasowej, betonowanie korka; M-1 układanie izolacji

02-06.10.2017r. roboty mostowe: WD-85, betonowanie MS-84A, WK-81

02-04.10.2017r. roboty drogowe kontynuacja