Archiwum zdjęcia III kwartał 2017r.

30.09.2017r. okolice węzła Kołobrzeg Wschód


30.09.2017r. okolice obiektu WD-79

30.09.2017r. DK 11 od Ronda Trzebiatowska

30.09.2017r. DK11 od Ronda Janiska

29.09.2017r. dojazd i most M-78

28.09.2017r. Roboty drogowe: pale pod nasyp

13/14.09.2017r. Roboty przy obiektach mostowych, roboty drogowe: wykonanie podłoża stabilizacyjnego, wykopy, wykonywanie rowów

06.09.2017r. Roboty drogowe: stabilizacja gruntu, wykopy cd

04.09.2017r. Roboty drogowe

31.08.2017r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

31.08.2017r. DK-11 od strony Ronda Janiska

30.08.2017r. DK-11 od strony Ronda Trzebiatowska

29.08.2017r. Dojazd i most M-78

28.08.2017r. Okolice węzła Ustronie Morskie

23-28.08.2017r. Roboty drogowe: odhumusowanie, wykonywanie rowów, wykonanie wymiany gruntu, budowanie nasypu, wykonanie podbudowy

17.08.2017r. Betonowanie klap chodnikowych na moście M-1

10.08.2017r. Wizja lokalna

01.08.-09.08.2017r. Roboty drogowe: wyrównywanie podłoża, stabilizacja gruntu, wykopy cd; Roboty branży mostowej: Most M-78, betonowanie i zbrojenie na obiektach

28.07.2017r. rasa pomiędzy Rondem Trzebiatowska, a mostem M-1

28.07.2017r.okolice Węzła Kołobrzeg Wschód

28.07.2017r. 0kolice WD-79

28.07.2017r. Most M-1

28.07.2017r. Trasa pomiędzy mostem M-1 a Rondem Janiska

27.07.2017r. Dojazd i most M-78

19.07.2017r.Węzeł Ustronie Morskie

13-20.07.2017r. Wykonywanie rowów, wykonanie wymiany gruntu, budowanie nasypu, prace przy DK-11

06-10.07.2017r. Odhumusowanie trasy głównej, wykonywanie rowów, wykonanie wymiany gruntu, budowanie nasypu, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

07.07.2017r. Most M-1