Archiwum zdjęcia II kwartał 2017r.

29.06.2017r. Odcinek od Ronda Trzebiatowska do Mostu M-1


29.06.2017r. Odcinek od Ronda Janiska do Mostu M-1

29.06.2017r. Most M-1

29.06.2017r. Dojazd i most M-78.

24-28.06.2017r. Układanie krawężników cd, betonowanie

20.06.2017r. Roboty branży drogowej

12.06.2017r. Wykonanie: odhumusowania, nasypu, ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, układanie krawężników, zagęszczanie przepustu i badania podbudowy z betonu asfaltowego

31.05.-06.06.2017r. Roboty branży drogowej

31.05.2017r. Betonowanie podpory P2 obiekty WD-86.

29.05.2017r. Węzeł Ustronie Morskie

29.05.2017r. Przejście dla zwierząt PZ-2 i przepust P-11

29.05.2017r. Przejście dla pieszych PP i przepust P-1

29.05.2017r. Okolice węzła Kołobrzeg Zachód

29.05.2017r. Trasa od Ronda Trzebiatowska do Mostu M-1

29.05.2017r.Trasa od Ronda Janiska do Mostu M-1

29.05.2017r.Most M-1

23.05.-30.05.2017r. Roboty branży drogowej

19.05.-24.05.2017r.Betonowanie przyczółka P1 i podpory P2 obiektu WD-85, sprawdzanie zawartości powietrza w mieszance betonowej oraz wykop pod fundamenty obiektu WD-86

17.05.2017r. Teren placu budowy

10.05.-12.05.2017r. Roboty branży drogowej i mostowej: zabetonowane skrzydło PZ-2, formowanie stożków nasypowych P-1 i PP, zbrojenie kap chodnikowych mostu M-1,zabetonowana płyta zespalająca PZ-3 i PP

05.05.2017r.Roboty branży drogowej – inspekcja placu budowy

02.05.2017 Zabetonowanie skrzydła przejścia PZ-2 jezdni lewej

28.04.2017 Wytwórnia mas bitumicznych

28.04.2017 Przepust P-10 i Przejście PZ-2

28.04.2017 Odcinek między Rondem Trzebiatowska, a Mostem M1

28.04.2017 Odcinek między Rondem Janiska, a Mostem M1

28.04.2017r. Izolacja na płycie przejściowej PZ-1 i izolacja z papy termozgrzewalnej na moście M-1

27.04.2017r. Teren placu budowy

18-23.04.2017r. Roboty branży drogowej i mostowej, przepust P-1, przejście PP, betonowanie skrzydeł przepustu PZ-2

10-15.04.2017r. Roboty branży drogowej i mostowej, przepust P-1 na kanale drzewnym

04-09.04.2017r. Roboty branży drogowej, badanie wytrzymałości podłoża ,czyszczenie powierzchni płyty mostu M1 do gruntowania