Archiwum zdjęcia II kwartał 2016r.

28.06.2016r. Odcinek pomiędzy ul.VI Dywizji Piechoty a drogą technologiczną


28.06.2016r. Budowa obiektu M-1

15.06.2016r. Budowa drogi technologicznej i platformy roboczej

15.06.2016r. Budowa obiektu M-1

15.06.2016r. Rozbiórka budynków przy ul. VI Dywizji Piechoty

07.06.2016r. Rozbiórka budynków przy ulicy VI Dywizji Piechoty

07.06.2016r. Budowa platformy roboczej od strony ronda Janiska

07.06.2016r. Betonowanie podpory obiektu M-1

02.06.2016r. Badania zagęszczenia gruntu platformy roboczej

01.06.2016r. Betonowanie podpory obiektu M-1

01.06.2016r. Budowa platformy roboczej od strony ronda Janiska

20.05.2016r. Budowa drogi technologicznej i nasypu roboczego

20.05.2016r. Rozpoczęcie zbrojenia obiektu M-1

18.05.2016r. Robiórka obiektów przy planowanym rondzie Janiska

18.05.2015r. Budowa przepustu P-1 na Kanale Drzewnym

18.05.2016r. Budowa obiektu M-1

17.05.2016r. Rozbiórka obiektu przy rondzie Trzebiatowska

16.05.2016r. Inspekcja wytwórni konstrukcji stalowych dla obiektu M-1

11.05.2016r. Budowa drogi technologicznej od strony ronda Janiska

11.05.2016r. Budowa obiektu M-1 przy rz. Parsęcie

10.05.2016r. Budowa drogi technologicznej od strony ronda Janiska

10.05.2016r. Przygotowywanie do zbrojenia podpór obiektu M-1

30.04.2016r. Budowa drogi technologicznej od ronda Janiska

30.04.2016r. Wykonywanie korka betonowego podpory pierwszej obiektu M1

29.04.2016r. Podpory obiektu M1

19.04.2016r. Budowa obiektu M1

05.04.2016 Budowa obiektu M1 i zagospodarowanie placu budowy