Archiwum zdjęcia I kwartał 2018r.

30.03.2018r. Węzeł Ustronie Morskie


30.03.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

30.03.2018r. Okolice WD-79

30.03.2018r. DK11 od Ronda Trzebiatowska

30.03.2018r. DK11 od Ronda Janiska

26.03.-28.03.2018r. roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego

17.03.-21.03.2018r. wykonywanie wykopów, wymian gruntów, ustawianie obrzeży, układanie chodników

06.03.-14.03.2018r. odwodnienie, wykopy, humusowanie, piasek rozłożony pod stabilizację C1,5/2

22.02.- 02.03.2018r. wykonywanie wykopów i wymiany gruntów nienośnych

27.02.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

27.02.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

27.02.2018r. okolica WD-79

27.02.2018r. DK 11 od Ronda Janiska

26.02.2018r. dojazd i most M-78

26.02.2018r. DK11 od Ronda Trzebiatowska do mostu M1

20.02.-21.02.2018r. DK11 układanie obrzeży wzdłuż chodników, humusowanie pasa dzielącego

06.02.-13.02.2018r.wykonywanie wykopów, poboczy, skarp, wymian gruntów nienośnych

30.01.-05.02.2018r. wykonywanie podbudowy z MZSH C1,5/2,wykonywanie warstwy nasypu, roboty ziemne

31.01.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

31.01.2018r. dojazd i Most M-78

31.01.2018r. DK11 od mostu M1 do Ronda Trzebiatowska

25.01.2018r. kontynuacja robót drogowych

14-24.01.2018r.postęp robót drogowych: DK11-układanie paneli ekranów akustycznych, układanie krawężników; S6: przykrycie podbudowy kruszywem


09-10.01.2018r. postęp robót drogowych

06.01.2018r. przeciąganie segmentu SEG1 przez rzekę Parsętę