Zdjęcia

13-17.11.2017r. Roboty mostowe


14.11.2017r. Odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego na S6

07-09.11.2017r. Roboty drogowe

06-09.11.2017r. Roboty przy obiektach mostowych (MS-84A, WD-79, M-78, WD-82, WD-85, WD-86)

31.10.2017r. Węzeł Ustronie Morskie

31.10.2017r. obwodnica Kołobrzegu (DK-11)

31.10.2017r. dojazd i most M-78

25-26.10.2017r.odcinek próbny podbudowy z kruszywa przed węzłem Ustronie Morskie, pale CFA

18-24.10.2017r. stabilizacja nasypów spoiwem, wykonywanie wykopów, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

09-17.10.2017r. roboty ziemne cd

13-17.10.2017r.roboty mostowe: ławy fundamentowe WD-79;M-78-deskowanie ustroju nośnego; montaż głowicy podpory tymczasowej, betonowanie korka; M-1 układanie izolacji

02-06.10.2017r. roboty mostowe: WD-85, betonowanie MS-84A, WK-81

02-04.10.2017r. roboty drogowe kontynuacja

30.09.2017r. okolice węzła Kołobrzeg Wschód

30.09.2017r. okolice obiektu WD-79

30.09.2017r. DK 11 od Ronda Trzebiatowska

30.09.2017r. DK11 od Ronda Janiska

29.09.2017r. dojazd i most M-78

28.09.2017r. Roboty drogowe: pale pod nasyp

13/14.09.2017r. Roboty przy obiektach mostowych, roboty drogowe: wykonanie podłoża stabilizacyjnego, wykopy, wykonywanie rowów

06.09.2017r. Roboty drogowe: stabilizacja gruntu, wykopy cd

04.09.2017r. Roboty drogowe

31.08.2017r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

31.08.2017r. DK-11 od strony Ronda Janiska

30.08.2017r. DK-11 od strony Ronda Trzebiatowska

29.08.2017r. Dojazd i most M-78

28.08.2017r. Okolice węzła Ustronie Morskie

23-28.08.2017r. Roboty drogowe: odhumusowanie, wykonywanie rowów, wykonanie wymiany gruntu, budowanie nasypu, wykonanie podbudowy

17.08.2017r. Betonowanie klap chodnikowych na moście M-1

10.08.2017r. Wizja lokalna

01.08.-09.08.2017r. Roboty drogowe: wyrównywanie podłoża, stabilizacja gruntu, wykopy cd; Roboty branży mostowej: Most M-78, betonowanie i zbrojenie na obiektach

28.07.2017r. rasa pomiędzy Rondem Trzebiatowska, a mostem M-1

28.07.2017r.okolice Węzła Kołobrzeg Wschód

28.07.2017r. 0kolice WD-79

28.07.2017r. Most M-1

28.07.2017r. Trasa pomiędzy mostem M-1 a Rondem Janiska

27.07.2017r. Dojazd i most M-78

19.07.2017r.Węzeł Ustronie Morskie

13-20.07.2017r. Wykonywanie rowów, wykonanie wymiany gruntu, budowanie nasypu, prace przy DK-11

06-10.07.2017r. Odhumusowanie trasy głównej, wykonywanie rowów, wykonanie wymiany gruntu, budowanie nasypu, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

07.07.2017r. Most M-1

29.06.2017r. Odcinek od Ronda Trzebiatowska do Mostu M-1

29.06.2017r. Odcinek od Ronda Janiska do Mostu M-1

29.06.2017r. Most M-1

29.06.2017r. Dojazd i most M-78.

24-28.06.2017r. Układanie krawężników cd, betonowanie

20.06.2017r. Roboty branży drogowej

12.06.2017r. Wykonanie: odhumusowania, nasypu, ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, układanie krawężników, zagęszczanie przepustu i badania podbudowy z betonu asfaltowego

31.05.-06.06.2017r. Roboty branży drogowej

31.05.2017r. Betonowanie podpory P2 obiekty WD-86.

29.05.2017r. Węzeł Ustronie Morskie

29.05.2017r. Przejście dla zwierząt PZ-2 i przepust P-11

29.05.2017r. Przejście dla pieszych PP i przepust P-1

29.05.2017r. Okolice węzła Kołobrzeg Zachód

29.05.2017r. Trasa od Ronda Trzebiatowska do Mostu M-1

29.05.2017r.Trasa od Ronda Janiska do Mostu M-1

29.05.2017r.Most M-1

23.05.-30.05.2017r. Roboty branży drogowej

19.05.-24.05.2017r.Betonowanie przyczółka P1 i podpory P2 obiektu WD-85, sprawdzanie zawartości powietrza w mieszance betonowej oraz wykop pod fundamenty obiektu WD-86

17.05.2017r. Teren placu budowy

10.05.-12.05.2017r. Roboty branży drogowej i mostowej: zabetonowane skrzydło PZ-2, formowanie stożków nasypowych P-1 i PP, zbrojenie kap chodnikowych mostu M-1,zabetonowana płyta zespalająca PZ-3 i PP

05.05.2017r.Roboty branży drogowej – inspekcja placu budowy

02.05.2017 Zabetonowanie skrzydła przejścia PZ-2 jezdni lewej

28.04.2017 Wytwórnia mas bitumicznych

28.04.2017 Przepust P-10 i Przejście PZ-2

28.04.2017 Odcinek między Rondem Trzebiatowska, a Mostem M1

28.04.2017 Odcinek między Rondem Janiska, a Mostem M1

28.04.2017r. Izolacja na płycie przejściowej PZ-1 i izolacja z papy termozgrzewalnej na moście M-1

27.04.2017r. Teren placu budowy

18-23.04.2017r. Roboty branży drogowej i mostowej, przepust P-1, przejście PP, betonowanie skrzydeł przepustu PZ-2

10-15.04.2017r. Roboty branży drogowej i mostowej, przepust P-1 na kanale drzewnym

04-09.04.2017r. Roboty branży drogowej, badanie wytrzymałości podłoża ,czyszczenie powierzchni płyty mostu M1 do gruntowania

31.03.2017r. Odcinek od Ronda Janiska do Mostu M1

31.03.2017r. Odcinek od Ronda Trzebiatowska do Mostu M1

31.03.2017r. Most M1

30.03.2017r. Montaż łożysk, zbrojenie ścian przepustu PZ-2

24.03-25.03.2017r. Przepięcie magistrali wodociągowej

23.03.-30.03.2017r. Roboty branży drogowej

17.03.2017r. Kontynuacja robót przy przepuście P-1, przejściach PP, PZ-2, oraz roboty branży drogowej.

06-10.03.2017r. Kontynuacja robót przy przejściach PZ-2 i PZ-3, roboty branży drogowej, wycinka

24.02.2017r. Kontynuacja robót przy przejściach PZ-2 i PZ-3, roboty branży drogowej, wycinka

17.02.2017r. Przejścia dla zwierząt PZ-2 i PZ-3, roboty branży drogowej

08.02.2017r. Montaż zbrojenia, roboty branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej

02.02.2017r. Postęp robót

31.01.2017r. Roboty branży drogowej

18.01.2017r. Trasa pomiędzy rondem Trzebiatowska, a Mostem M-1

 

 

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj