Zdjęcia

18.01.2019r. kopanie rowów, humusowanie

7-15.01.2019r. układanie obrzeży, korytka ściekowe, roboty ziemne

31.12.2018r. M-78 i okolica

31.12.2018r. WD-79 i okolica

31.12.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

19-21.12.2018r.układanie kostki brukowej, montaż ekranów akustycznych

30.11.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

30.11.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

20-28.11.2018r. podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, rowy, humusowanie skarp


10-15.11.2018r. roboty ziemne, podbudowa z betonu asfaltowego, krawężniki i oporniki

31.10.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód


31.10.2018r. WD-79 i okolica

31.10.2018r. MS-78 i okolica

31.10.2018r. DK11 – Rondo Janiska

16-22.10.2018r.krawężniki na węźle,kolumny CMC, układanie obrzeży i kostka brukowa

07-10.10.2018r.podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wykonywanie rowów, humusowanie skarp, kolumny CMC, kostka kamienną na rondach

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj