Zdjęcia

okres gwarancyjny

listopad 2020r.

03.10.2019r. prace wykończeniowe, ogrodzenia i panele ekranów akustycznych

2019-09-30 WD-84 i okolica

2019-09-30 WD-85 i okolica

2019-09-30 Węzeł Ustronie Morskie

11.09.-13.09.2019r.humusowanie skarpy,oznakowanie poziome, porządkowanie terenu

8.08.-21.08.2019r.układanie kostki brukowej, montaż ekranów akustycznych, układanie warstw bitumicznych

22.07.-23.07.2019r.ogrodzenia, bariery, układanie krawężników

11.07.-15.07.2019r. ustawianie znaków, materac przy WK 81

09.07.2019r. humusowanie, układanie kostki brukowej

2019-06-28 WD-84 i okolica

2019-06-28 WD-85 i okolica

2019-06-28 Węzeł Ustronie Morskie

24.06.2019r. podbudowa z kruszywa, warstwy bitumiczne

06.06.-12.06.2019r.układanie warstw bitumicznych, umacnianie skarp

30.05.-04.06.2019r. ekrany akustyczne, bariery ochronne, humusowanie

30.05.2019r. Węzeł Ustronie Morskie

30.05.2019r. MS-78 i okolica

13.05.2019r.roboty ziemne, asfaltowanie

30.04.2019 WD-78 i okolica

30.04.2019 WD-79 i okolica

30.04.2019 Węzeł Kołobrzeg Wschód i okolica

24.04.-01.05.2019 układanie kostki brukowej, wykonywanie ekranów akustycznych, asfaltowanie

06-10.04.2019r. podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, umocnienie skarp

29.03.2019r. okolice WD-85

29.03.2019r. okolice Węzła Ustronie Morskie

28.03.2019r. układanie krawężników i kostki brukowej, nasadzenia, roboty ziemne cd

6.03.-11.03.2019r.wykonywanie podbudowę z betonu asfaltowego, kopanie rowów, humusowanie

25.02.2019r. układanie krawężników, wykopy

20.02.2019r. układanie krawężników, montaż ekranów akustycznych

12.02.2019r. siatka na kolumnach CMC, rowy, wykopy

8.02.2019r. MS-78 i okolica

8.02.2019r. WD-79 i okolica

8.02.2019r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

8.02.2019r. Węzeł Ustronie Morskie

31.01.2019r. WD-85 i okolica

31.01.2019r. WD-84 i okolica

31.01.2019r. WD-83 i okolica

31.01.2019r. WD-82 i okolica

04-06.02.2019r.montaż ekranów akustycznych, przepust dla zwierząt, wykopy

23-29.01.2019r. wykopy, nasypy, humusowanie skarp i pasa dzielącego

18.01.2019r. kopanie rowów, humusowanie

7-15.01.2019r. układanie obrzeży, korytka ściekowe, roboty ziemne

31.12.2018r. M-78 i okolica

31.12.2018r. WD-79 i okolica

31.12.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

19-21.12.2018r.układanie kostki brukowej, montaż ekranów akustycznych

30.11.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

30.11.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

20-28.11.2018r. podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, rowy, humusowanie skarp


10-15.11.2018r. roboty ziemne, podbudowa z betonu asfaltowego, krawężniki i oporniki

31.10.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód


31.10.2018r. WD-79 i okolica

31.10.2018r. MS-78 i okolica

31.10.2018r. DK11 – Rondo Janiska

16-22.10.2018r.krawężniki na węźle,kolumny CMC, układanie obrzeży i kostka brukowa

07-10.10.2018r.podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wykonywanie rowów, humusowanie skarp, kolumny CMC, kostka kamienną na rondach

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj