Zdjęcia

03.07.-11.07.2018r. Kolumny CMC, podbudowa z kruszywa, roboty ziemne


 
29.06.2018r. Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11

14.06.-15.06.2018r.wykonywanie podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego


04.06.-10.06.2018r. podbudowa z betonu asfaltowego,humusowanie pasa dzielącego

30.05.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

30.05.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

30.05.2018r. odcinek pomiędzy MS-78, a WD-79

30.05.2018r. DK 11 od Ronda Janiska

22-23.05.2018r. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa, wykopy i nasypy

15.05.2018r.obciążenie mostu M1

07-09.05.2018r. S6 – wykopy i nasypy

30.04.2018r. okolica WD-79

30.04.2018r. dojazd i most M-78

30.04.2018r. DK 11 od Ronda Trzebiatowska

18-21.04.2018r.wykonywanie warstwy z GSSH C0,4/05 oraz MZSH C1,5/2, układanie kostki kamiennej

05-11.04.2018r.wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonywanie podbudowy z kruszywa, roboty ziemne

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj