Zdjęcia

13.09.2018r.podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, siatka na kolumnach CMC


05.09.2018r. nasypy, wykopy, podbudowa z betonu asfaltowego

31.08.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

31.08.2018r. WD-79 i okolica

22.08.-25.08.2018r. nasypy, wykopy, wymiana gruntów nienośnych, rowy, humusowanie skarp

09.08.-17.08.2018r.wykonywanie nasypów, wykopów, podbudowa z MZSH C1,5/2, podbudowa z kruszywa

31.07.- 07.08.2018r. nasypy, wykopy, wymiana gruntów nienośnych, podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca

31.07.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

31.07.2018r. Rondo Janiska DK11

31.07.2018r. odcinek między MS-78, a WD-79

31.07.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

27.07.2018r.nasypy, wykopy, wymiana gruntów nienośnych

03.07.-19.07.2018r. Kolumny CMC, podbudowa z kruszywa, roboty ziemne

29.06.2018r. Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11

14.06.-15.06.2018r.wykonywanie podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

04.06.-10.06.2018r. podbudowa z betonu asfaltowego,humusowanie pasa dzielącego

30.05.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

30.05.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód

30.05.2018r. odcinek pomiędzy MS-78, a WD-79

30.05.2018r. DK 11 od Ronda Janiska

22-23.05.2018r. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa, wykopy i nasypy

15.05.2018r.obciążenie mostu M1

07-09.05.2018r. S6 – wykopy i nasypy

30.04.2018r. okolica WD-79

30.04.2018r. dojazd i most M-78

30.04.2018r. DK 11 od Ronda Trzebiatowska

18-21.04.2018r.wykonywanie warstwy z GSSH C0,4/05 oraz MZSH C1,5/2, układanie kostki kamiennej

05-11.04.2018r.wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego, wykonywanie podbudowy z kruszywa, roboty ziemne

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj