Zdjęcia

30.01.-05.02.2018r. wykonywanie podbudowy z MZSH C1,5/2,wykonywanie warstwy nasypu, roboty ziemne


31.01.2018r. Węzeł Ustronie Morskie

31.01.2018r. dojazd i Most M-78

31.01.2018r. DK11 od mostu M1 do Ronda Trzebiatowska

25.01.2018r. kontynuacja robót drogowych

14-24.01.2018r.postęp robót drogowych: DK11-układanie paneli ekranów akustycznych, układanie krawężników; S6: przykrycie podbudowy kruszywem


09-10.01.2018r. postęp robót drogowych

06.01.2018r. przeciąganie segmentu SEG1 przez rzekę Parsętę

 

 

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj