Zdjęcia

10-15.11.2018r. roboty ziemne, podbudowa z betonu asfaltowego, krawężniki i oporniki


31.10.2018r. Węzeł Kołobrzeg Wschód


31.10.2018r. WD-79 i okolica

31.10.2018r. MS-78 i okolica

31.10.2018r. DK11 – Rondo Janiska

16-22.10.2018r.krawężniki na węźle,kolumny CMC, układanie obrzeży i kostka brukowa

07-10.10.2018r.podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wykonywanie rowów, humusowanie skarp, kolumny CMC, kostka kamienną na rondach

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są tutaj