Filmy archiwalne


2018-07-312018-06-29

2018-05-30


2018-04-302018-03-30

2018-02-27

2018-02-26

2018-01-31

2017-12-30 DK11 od Ronda Trzebiatowska

2017-12-30 dojazd i most M-78

2017-12-20 dojazd i most M-78

2017-12-20 DK11 od Ronda Trzebiatowska

2017-12-19 Węzeł Ustronie Morskie

2017-11-28 DK11 do Ronda Janiska

2017-11-28 DK11 od Ronda Janiska

2017-11-28 Węzeł Ustronie Morskie

2017-11-07 roboty drogowe, układanie nawierzchni bitumicznej

2017-10-26 wykonanie odcinka próbnego podbudowy z kruszywa przed węzłem Ustronie Morskie

2017-10-24 stabilizacja podłoża walcem wibracyjnym

2017-10-18 roboty ziemne S6: wykopy, formowanie nasypów cd, stabilizacja

2017-10-18 roboty mostowe: M1-układanie izolacji

2017-10-09 roboty ziemne: stabilizacja

2017-09-19 Zagęszczanie i układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na trasie głównej DK11

2017-09-12 Roboty ziemne: wykonywanie warstwy nasypu S6

2017-09-11 Wykonywanie wykopów S6

2017-09-04 Stabilizacja gruntu

2017-08-30 DK-11 od mostu M1 do Ronda Trzebiatowska

2017-08-29 Dojazd i most 78

2017-08-28 Okolice węzła Ustronie Morskie

2017-08-20 Roboty drogowe przy DK-11: formowanie nasypów

2017-08-19 Roboty drogowe przy S6: stabilizacja gruntu, formowanie warstw nasypów,wykopy

2017-07-28 Odcinek od Wiaduktu WD-79 w stronę Węzła Kołobrzeg Wschód

2017-07-28 Odcinek pomiędzy mostem M-78 a wiaduktem WD-79

2017-07-28 Okolice Węzła Kołobrzeg Wschód

2017-07-28 Odcinek pomiędzy przejściem dla zwierząt PZ-2 a Rondem Janiska

2017-07-28 Most M-1

2017-07-28 Odcinek pomiędzy Rondem Trzebiatowska, Mostem M-1, a przejściem dla zwierząt PZ-2

2017-07-19 roboty drogowe cd

2017-07-19 roboty ziemne: stabilizacja gruntu, formowanie nasypów

2017-07-07 Most M-1

2017-07-03 Teren placu budowy – roboty ziemne

2017-06-29 Trasa pomiędzy Rondem Trzebiatowska, a Mostem M-1

2017-06-20 Rondo Trzebiatowska

2017-06-20 Roboty drogowe DK-11- trasa pomiędzy Rondem Trzebiatowska, a Mostem M-1

2017-06-20 Most M-1, zaplecze budowy

2017-05-31 Węzeł Ustronie Morskie

2017-05-31 Droga DK-11

2017-05-31 Most M-1 cz.2

2017-05-31 Most M-1 cz. 1

2017-05-31 Przejście dla pieszych PP i przepust P-1

2017-05-17 Roboty branży mostowej

2017-05-17 Teren placu budowy

2017-05-17 Widok na most M-1

2017-04-27 Widok na most M-1

2017-04-27 Widok na przepust P-1, przejście PP

2017-04-27 Roboty branży drogowej cz.2

2017-04-27 Roboty branży drogowej cz.1

2017-04-21 Plac budowy

2017-04-06 Widok na przepusty PP, P-1

2017-03-31 teren placu budowy – roboty drogowe

2017-03-28 teren placu budowy – roboty drogowe

2017-03-24 teren placu budowy – widok na Most M1

2017-02-02 Most M1

2017-02-02 Trasa pomiędzy rondem trzebiatowska, a mostem M1

2017-02-02 Trasa DK11 po wschodniej części rzeki Parsęty

2017-01-18 Most M1

2017-01-18 Przepust P-1 na Kanale Drzewnym i Przejście dla pieszych PP

2017-01-18 Odcinek pomiędzy mostem M1, a rondem Trzebiatowska:

2016-12-20 Most M1 – zakończenie 1 fazy betonowania nitki prawej

2016-12-20 Odcinek od mostu M1 do ronda Trzebiatowska

2016-12-12 Most M1

2016-12-12 Trasa pomiędzy rondem Trzebiatowska, a Mostem M1

2016-11-29 Betonowanie Most M1

2016-11-16 Trasa pomiędzy rondem Trzebiatowska, a mostem M1

2016-11-16 Budowa mostu M1

2016-10-21 Trasa pomiędzy mostem M1, a rondem Trzebiatowska

2016-10-21 Most M1 po montażu konstrukcji

2016-10-12 Podpora A mostu M1

2016-10-12 Podpora B mostu M1

2016-10-12 Trasa pomiędzy rondem Trzebiatowska, a mostem M1

2016-09-07 Budowa DK11 między ul.VI Dywizji Piechoty rz.Parsętą

2016-09-07 Roboty przy wzmacnianiu podłoża

2016-08-24 Budowa obiektu M-1

2016-08-24 Budowa podpory A obiektu M-1

2016-08-17 Teren Inwestycji pomiędzy ul.VI Dywizji Piechoty a platformą roboczą

2016-07-28 Teren Inwestycji pomiędzy ul. VI Dywizji Piechoty a platformą roboczą

2016-07-13 Teren Inwestycji pomiędzy ul. VI Dywizji Piechoty a platformą roboczą na wysokości Budzistowa

2016-06-28 Teren Inwestycji pomiędzy ul.VI Dywizji Piechoty a obiektem M-1

2016-06-01 Betonowanie podpory obiektu M-1

2016-05-20 Plac budowy pomiędzy przepustem P-1 a obiektem M-1

2016-05-18 Trasa drogi DK11

2016-05-18 Prace rozbiórkowe + zagospodarowanie terenu do obiektu M-1


2016 04 30 Betonowanie korka podpory 1 obiektu M-1

2016-04-05 – Zagospodarowanie placu budowy