20190514_104423

Postęp prac na dzień 16.05.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp  i pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną z SMA, umocnienie skarp, zbiornik retencyjny, układano ścieki korytkowe, ustawiano[…]

1-2-240x180

Poradnik dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców (Powyższe kliknięcie na hiperłącze „Poradnik dla podwykonawców” przekierowuje  bezpośrednio do zakładki „Poradnik dla podwykonawców – jak skutecznie zadbać o swoje interesy” na stronie www.gddkia.gov.pl)

20190430_082938

Postęp prac na dzień 6.05.2019r.

W minionym okresie wykonywano: humusowanie skarp i pasa dzielącego, rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, umocnienie skarp,  zbiornik retencyjny, ścieki korytkowe, ustawiano część oznakowania pionowego, wykopy i nasypy.  

20190409_110428

Postęp prac na dzień 16.04.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, umocnienie skarp, zbiornik retencyjny.

20190327_084129

Postęp prac na dzień 28.03.2019r.

Podczas budowy S6 w minionym okresie wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp , humusowanie pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, nawierzchnię ścieralną na dojazdach do obiektu WD86 i WD85, skropiono emulsją oczyszczone warstwy, podbudowę z betonu asfaltowego, zbiornik retencyjny, rozpoczęto nasadzenia,[…]

20190306_161010

Postęp prac na dzień 13.03.2019r.

W minionym okresie podczas realizacji S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, wykonano nawierzchnię ścieralną na dojazdach do obiektu WD79, wykonywano podbudowę z betonu asfaltowego, wykonywano zbiornik retencyjny

20190227_130805

Postęp prac na dzień 4.03.2019r.

W minionym okresie podczas budowy  S6 wykonywano: układanie krawężników i kostki brukowej, ekrany akustyczne, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, humusowanie skarp i pasa dzielącego, wykop, nasyp, kopano rowy, kanalizację deszczową.

20190220_111225

Postęp prac na dzień 20.02.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego i ronda, kopanie rowów, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, kanalizację deszczową.