20190306_161010

Postęp prac na dzień 13.03.2019r.

W minionym okresie podczas realizacji S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, wykonano nawierzchnię ścieralną na dojazdach do obiektu WD79, wykonywano podbudowę z betonu asfaltowego, wykonywano zbiornik retencyjny

20190227_130805

Postęp prac na dzień 4.03.2019r.

W minionym okresie podczas budowy  S6 wykonywano: układanie krawężników i kostki brukowej, ekrany akustyczne, podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, humusowanie skarp i pasa dzielącego, wykop, nasyp, kopano rowy, kanalizację deszczową.

20190220_111225

Postęp prac na dzień 20.02.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego i ronda, kopanie rowów, ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, kanalizację deszczową.

20181221_100246

Postęp prac na dzień 31.12.2018r.

W minionym okresie na S6 wykonywano: nasyp, podbudowę z kruszywa, humusowanie skarp i pasa dzielącego, układano kostkę brukową, umacniano skarpy, układano korytka ściekowe, rozbierano część tymczasowego objazdu kolejowego, wykonywano ekrany akustyczne, zakończono prace na wiadukcie kolejowym, wykonano ustrój nośny na moście M78 na dwóch jezdniach.

20181121_140454

Postęp prac na dzień 30.11.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, humusowanie skarp, układano obrzeża i kostkę brukową, umacnianie skarp, układano korytka ściekowe, materac na kolumnach CMC, asfalt twardolany na 3 obiektach.