20181121_140454

Postęp prac na dzień 30.11.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, humusowanie skarp, układano obrzeża i kostkę brukową, umacnianie skarp, układano korytka ściekowe, materac na kolumnach CMC, asfalt twardolany na 3 obiektach.

„Otwarte dni” z Podwykonawcami

W dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie z Podwykonawcami w ramach tak zwanych „Otwartych dni”.

20181110_140826

Postęp prac na dzień 15.11.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, humusowanie skarp, część oporników i krawężników na węźle, układano obrzeża i kostkę brukową, umacniano skarpy, układano korytka ściekowe.

20181022_160836

Postęp prac na dzień 26.10.2018r.

Na budowie S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy,  zbiorniki retencyjne,  humusowanie skarp, oporniki i krawężniki na węźle, kolumny CMC, obrzeża i kostkę brukową.

20181009_112752

Postęp prac na dzień 17.10.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, wykonano część oporniki i krawężniki na węźle, wykonywano kolumny CMC, układano kostkę kamienną na rondach.

20180925_090648

Postęp prac na dzień 27.09.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, wykonano część oporniki i krawężniki na węźle, przygotowano platformę roboczą pod kolumny CMC.

20180910_104943

Postęp prac na dzień 13.09.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, dreny w pasie dzielącym, rozłożono siatkę na kolumnach CMC, rozbiórkę nasypu przeciążającego.

20180903_112327

Postęp prac na dzień 05.09.2018r.

W minionym tygodniu podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, rowy, zbiorniki retencyjne, dreny w pasie dzielącym rozpoczęto humusowanie skarp.

20180824_093723

Postęp prac na dzień 29.08.2018r.

Przy budowie S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp.

20180809_121806

Postęp prac na dzień 21.08.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne. Natomiast na DK11 wykonywano drogi zbiorcze, humusowanie, wykonywanie ogrodzeń.