Postęp prac na dzień 26.08.2019r.

W minionym okresie wykonywano:

  • humusowanie skarp ,
  • humusowanie pasa dzielącego,
  • kopano rowy,
  • ekrany akustyczne,
  • układano krawężniki i kostkę brukową,
  • układano warstwy bitumiczne,
  • ustawiano znaki,
  • wykonano umocnienie skarp,
  • układano ścieki korytkowe,
  • wykonywano ogrodzenia i bariery.
Link bezpośredni tutaj.