Postęp prac na 23.07.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano:

 • humusowanie skarp  i pasa dzielącego,
 • kopano rowy,
 • ekrany akustyczne,
 • układano krawężniki i kostkę brukową,
 • układano warstwy bitumiczne,
 • ustawiano znaki,
 • umocnienie skarp,
 • układano ścieki korytkowe,
 • ogrodzenia i bariery,
 • oznakowanie poziome,
 • ustawiano słupy oświetleniowe.
Link bezpośredni tutaj.