Postęp prac na dzień 9.07.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6: wykonywano:

 • humusowanie skarp ,
 • humusowanie pasa dzielącego,
 • kopano rowy,
 • wykonywano ekrany akustyczne,
 • układano krawężniki i kostkę brukową,
 • wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
 • układano warstwy bitumiczne,
 • ustawiano znaki,
 • wykonano umocnienie skarp,
 • układano ścieki korytkowe,
 • wykonywano ogrodzenia i bariery,
 • układani warstwę drenażową w materacu,
 • wykonano odcinek próbny oznakowania poziomego.
Link bezpośredni tutaj.