Postęp prac na dzień 12.06.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonano:

  • ekrany akustyczne,
  • układano krawężniki i kostkę brukową,
  • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
  • układano warstwy bitumiczne,
  • ustawiano znaki,
  • umocnienie skarp,
  • układano ścieki korytkowe,
  • ogrodzenia i bariery,
  • humusowanie skarp i pasa dzielącego.
Link bezpośredni tutaj.