Postęp prac na dzień 31.05.2019r.

Podczas budowy S6 w minionym okresie wykonywano:

  • wykopy, nasypy,rowy
  • humusowanie skarp i pasa dzielącego,
  • ekrany akustyczne,
  • układano krawężniki i kostkę brukową,
  • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
  • układano warstwy bitumiczne,
  • ustawiano znaki,
  • umocnienie skarp,
  • układanie ścieków korytkowych,
  • ogrodzenia i bariery.
Link bezpośredni tutaj.