Postęp prac na dzień 16.05.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano:

 • wykop,
 • nasyp,
 • humusowanie skarp  i pasa dzielącego,
 • kopano rowy,
 • ekrany akustyczne,
 • układano krawężniki i kostkę brukową,
 • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
 • skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • warstwę ścieralną z SMA,
 • umocnienie skarp,
 • zbiornik retencyjny,
 • układano ścieki korytkowe,
 • ustawiano słupki pod ogrodzenie,
 • rozebrano istniejącą drogę przy WUM.
Link bezpośredni tutaj.