Postęp prac na dzień 6.05.2019r.

W minionym okresie wykonywano:

 • humusowanie skarp i pasa dzielącego,
 • rowy,
 • ekrany akustyczne,
 • układano krawężniki i kostkę brukową,
 • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
 • skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • umocnienie skarp,
 •  zbiornik retencyjny,
 • ścieki korytkowe,
 • ustawiano część oznakowania pionowego,
 • wykopy i nasypy.

 

Link bezpośredni tutaj.