Postęp prac na dzień 16.04.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano:

 • humusowanie skarp ,
 • humusowanie pasa dzielącego,
 • kopano rowy,
 • ekrany akustyczne,
 • układano krawężniki i kostkę brukową,
 • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
 • skropiono przygotowane warstwy przed asfaltowaniem,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • umocnienie skarp,
 • zbiornik retencyjny.
Link bezpośredni tutaj.