Postęp prac na dzień 28.03.2019r.

Podczas budowy S6 w minionym okresie wykonywano:

 • wykop,
 • nasyp,
 • humusowanie skarp ,
 • humusowanie pasa dzielącego,
 • kopano rowy,
 • wykonywano ekrany akustyczne,
 • układano krawężniki i kostkę brukową,
 • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
 • nawierzchnię ścieralną na dojazdach do obiektu WD86 i WD85,
 • skropiono emulsją oczyszczone warstwy,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • zbiornik retencyjny,
 • rozpoczęto nasadzenia,
 • rozpoczęto prace związane z wbijaniem słupków pod bariery.
Link bezpośredni tutaj.