Postęp prac na dzień 13.03.2019r.

W minionym okresie podczas realizacji S6 wykonywano:
wykop, nasyp, humusowanie skarp ,pasa dzielącego, kopano rowy, wykonywano ekrany akustyczne, układano krawężniki i kostkę brukową, wykonano podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2, wykonano nawierzchnię ścieralną na dojazdach do obiektu WD79, wykonywano podbudowę z betonu asfaltowego, wykonywano zbiornik retencyjny

Link bezpośredni tutaj.