Postęp prac na dzień 4.03.2019r.

W minionym okresie podczas budowy  S6 wykonywano:

  • układanie krawężników i kostki brukowej,
  • ekrany akustyczne,
  • podbudowę z kruszywa i podbudowę pomocniczą z MZSH C1,5/2,
  • humusowanie skarp i pasa dzielącego,
  • wykop,
  • nasyp,
  • kopano rowy,
  • kanalizację deszczową.
Link bezpośredni tutaj.