Postęp prac na dzień 20.02.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano:

  • wykop,
  • nasyp,
  • humusowanie skarp ,pasa dzielącego i ronda,
  • kopanie rowów,
  • ekrany akustyczne,
  • układano krawężniki i kostkę brukową,
  • kanalizację deszczową.
Link bezpośredni tutaj.