Postęp prac na dzień 12.02.2019r.

Podczas budowy S6 wykonywano:

  • wykop,
  • nasyp,
  • humusowanie skarp i pasa dzielącego,
  • kopanie rowy,
  • montaż ekranów akustycznych,
  • układano siatkę na kolumnach CMC,
  • kanalizację deszczową.
Link bezpośredni tutaj.