Postęp prac na dzień 06.02.2019r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: wykop, nasyp, humusowanie skarp i pasa dzielącego, rowy, montaż ekranów akustycznych.

Link bezpośredni tutaj.