Postęp prac na dzień 30.01.2019r.

W minionym okresie wykonywano:

  • wykop,
  • nasyp,
  • humusowanie skarp i pasa dzielącego,
  • kopano rowy,
  • wykonywano ekrany akustyczne.
Link bezpośredni tutaj.