Postęp prac na dzień 22.01.2019r.

W minionym okresie przy budowie S6 wykonywano: nasyp, rowy, humusowanie skarp i pasa dzielącego.

Link bezpośredni tutaj.