Postęp prac na dzień 30.11.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano:

 • nasyp,
 • wykop,
 • podbudowę z MZSH C1,5/2,
 • podbudowę z kruszywa,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • skropiono warstwę z kruszywa,
 • rowy,
 • zbiorniki retencyjne,
 • humusowanie skarp,
 • układano obrzeża i kostkę brukową,
 • umacnianie skarp,
 • układano korytka ściekowe,
 • materac na kolumnach CMC,
 • asfalt twardolany na 3 obiektach.
Link bezpośredni tutaj.