Postęp prac na dzień 15.11.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano:

 • nasyp,
 • wykop,
 • podbudowę z MZSH C1,5/2,
 • podbudowę z kruszywa,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • skropiono warstwę z kruszywa,
 • rowy,
 • zbiorniki retencyjne,
 • humusowanie skarp,
 • część oporników i krawężników na węźle,
 • układano obrzeża i kostkę brukową,
 • umacniano skarpy,
 • układano korytka ściekowe.
Link bezpośredni tutaj.