Postęp prac na dzień 26.10.2018r.

Na budowie S6 wykonywano:

 • nasyp,
 • wykop,
 • podbudowę z MZSH C1,5/2,
 • podbudowę z kruszywa,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • skropiono warstwę z kruszywa,
 • rowy,
 •  zbiorniki retencyjne,
 •  humusowanie skarp,
 • oporniki i krawężniki na węźle,
 • kolumny CMC,
 • obrzeża i kostkę brukową.
Link bezpośredni tutaj.