Postęp prac na dzień 17.10.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, wykonano część oporniki i krawężniki na węźle, wykonywano kolumny CMC, układano kostkę kamienną na rondach.

Link bezpośredni tutaj.