Postęp prac na dzień 27.09.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano:

 • nasyp,
 • wykop,
 • podbudowę z MZSH C1,5/2,
 • podbudowę z kruszywa,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa,
 • wykonano rowy,
 • zbiorniki retencyjne,
 • rozpoczęto humusowanie skarp,
 • wykonano część oporniki i krawężniki na węźle,
 • przygotowano platformę roboczą pod kolumny CMC.
Link bezpośredni tutaj.