Postęp prac na dzień 13.09.2018r.

Podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp, dreny w pasie dzielącym, rozłożono siatkę na kolumnach CMC, rozbiórkę nasypu przeciążającego.

Link bezpośredni tutaj.