Postęp prac na dzień 05.09.2018r.

W minionym tygodniu podczas budowy S6 wykonywano:

 • nasyp,
 • wykop,
 • wymianę gruntów nienośnych,
 • podbudowę z MZSH C1,5/2,
 • podbudowę z kruszywa,
 • podbudowę z betonu asfaltowego,
 • warstwę wiążącą,
 • rowy,
 • zbiorniki retencyjne,
 • dreny w pasie dzielącym
 • rozpoczęto humusowanie skarp.
Link bezpośredni tutaj.