Postęp prac na dzień 29.08.2018r.

Przy budowie S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy, zbiorniki retencyjne, rozpoczęto humusowanie skarp.

Link bezpośredni tutaj.