Postęp prac na dzień 21.08.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, wykonano rowy, zbiorniki retencyjne.
Natomiast na DK11 wykonywano drogi zbiorcze, humusowanie, wykonywanie ogrodzeń.

Link bezpośredni tutaj.