Postęp prac na dzień 08.08.2018r.

W minionym tygodniu podczas budowy S6 wykonywano: nasyp, wykop, wymianę gruntów nienośnych, podbudowę z MZSH C1,5/2, podbudowę z kruszywa, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, skropiono warstwę z kruszywa, rowy i zbiorniki retencyjne. Oprócz tego wykonywano drogi zbiorcze przy DK11.

Link bezpośredni tutaj.