Postęp prac na dzień 27.07.2018r.

W minionym okresie zrealizowano:

budowa S6:

  • wykonywano nasyp,
  • wykonano wykop,
  • trwała wymiana gruntów nienośnych,
  • wzmocnienie gruntu za pomocą kolumn CMC,
  • podbudowę z MZSH C1,5/2,
  • podbudowę z kruszywa,
  • podbudowę z betonu asfaltowego,
  • warstwę wiążącą,
  • skropiono warstwę z kruszywa.

 DK11:

  • wykonywano drogi zbiorcze .

 

Link bezpośredni tutaj.