Postęp prac na dzień 19.07.2018r.

W minionym okresie wykonano:

  •  nasyp i wykop,
  • wymianę gruntów nienośnych,
  • kolumny CMC,
  • podbudowę z MZSH C1,5/2,
  • podbudowę z kruszywa,
  • podbudowę z betonu asfaltowego,
  • warstwę wiążącą,
Link bezpośredni tutaj.