Postęp prac na dzień 11.05.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano:

  • warstwę z GSSH C0,4/05 oraz warstwę MZSH C1,5/2,
  • wykopy i nasypy,
  •  zbiorniki.

Podczas budowy  DK11 wykonano:

  • warstwę ścieralną z SMA,
  • humusowanie pasa dzielącego, pobocza i skarpy,
  • układano chodniki,
  • układano kostkę kamienną na rondach,
  • bariery w pasie dzielącym i na poboczach,
  •  drogi zbiorcze.
Link bezpośredni tutaj.