Postęp prac na dzień 23.04.2018r.

W minionym okresie podczas budowy S6 wykonywano podbudowę z kruszywa, warstwę z GSSH C0,4/05 i MZSH C1,5/2 oraz kontynuowano wykopy i nasypy. Podczas realizacji DK11 wykonano warstwę wiążącą, odcinek warstwy ścieralnej z SMA, humusowano pas dzielący, pobocza i skarpy, układano obrzeża, krawężniki i chodniki, układano kostkę kamienna na zatoce i rondach, wykonywano bariery w pasie dzielącym i na poboczach.

Link bezpośredni tutaj.