Postęp robót na dzień 29.03.2018r.

W minionym okresie podczas prac przy DK11 trwało ustawianie obrzeży, układanie chodników, humusowanie, wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego.
Przy budowie S6 trwało wykonywanie podbudowy z MZSH C1,5/2, wykonywanie wykopów, wymian gruntów oraz wykonywanie nasypów.

Link bezpośredni tutaj.