Postęp prac na dzień 15.03.2018r.

Podczas budowy DK11 w minionym okresie Wykonawca Robót wykonywał warstwy podbudowy pod drogi zbiorcze, roboty brukarskie oraz humusowanie. Równocześnie na S6 wykonywał wykopy i wymiany gruntów nienośnych oraz rozłożył piasek pod stabilizację C1,5/2. Prowadzone były także prace porządkowe po zimie tj: naprawa dróg i odwodnienie terenu.

Link bezpośredni tutaj.