Postęp robót na dzień 07.03.2018r.

W minionym okresie wykonano humusowanie skarp poboczy i pasa dzielącego przy budowie DK11. Podczas budowy S6 wykonano warstwę ulepszonego podłoża C0,4/0,5 oraz wykop i wymianę gruntów nienośnych. Trwało również betonowanie mostu 78.

Link bezpośredni tutaj.