19.02.- 25.02.2018r. Postęp prac

W minionym okresie podczas budowy DK11 trwało:

  • układanie obrzeży wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych przy rondach,
  • humusowanie pasa dzielącego i poboczy,
  • wykonywanie koryta pod drogi zbiorcze.

Podczas budowy S6 trwało wykonywanie wykopów i wymian gruntów nienośnych.

Link bezpośredni tutaj.