Postęp robót na dzień 20.02.2018r.

Wykonywane są roboty związane z sfrezowaniem nawierzchni przy obiekcie WD84 i WD85 wraz z wykonaniem objazdu oraz wykonywanie wykopów i wymiana gruntów nienośnych na S6. Przy budowie DK 11 wykonano krawężniki oraz humusowanie pasa dzielącego, poboczy i skarp.

Link bezpośredni tutaj.