Postęp robót drogowych na dzień 08.02.2018r.

W minionym okresie wykonywano:

budowa S6:

  •  wymianę gruntów,
  • wykopy,
  • nasypy,
  • podbudowa z MZSH C1,5.

budowa DK11:

  •  krawężniki,
  • humusowanie pasa dzielącego i poboczy, drogi zbiorczej.

 

Link bezpośredni tutaj.