Postęp robót drogowych na dzień 31.01.2018r.

W minionym okresie wykonano n/w roboty branży drogowej:

S6:

  • wykonywanie nasypu przeciążającego,
  • wykonywanie wymiany gruntów nienośnych,
  • wykonywanie nasypów i wykopów.

DK11

  • układanie krawężników,
  • wykonywanie wjazdów,
  • humusowanie pasa dzielącego,
  • wykonywanie stabilizacji.
Link bezpośredni tutaj.