Postęp prac na dzień 18.01.2018r.

Podczas realizacji prac związanych z budową DK11 Wykonawca Robót wykonywał tymczasowy przejazd przy rondzie Janicka, układał panele ekranów akustycznych, układał krawężniki i wykonywał koryto pod drogi zbiorcze. Podczas realizacji S6 Wykonawca Robót przykrywał podbudowę z MZSH C1,5/2 kruszywem.

Link bezpośredni tutaj.